[:ro]Ridicarea pragului de TVA la 88500euro (300.000)up date[:]

[:ro]Ridicarea pragului de TVA la 88500euro (300.000)up date[:]

[:ro]Pentru ca nu a fost parcurs inca tot lantul legislativ nu se aplica de la 01.01.2018

Pragul se mentine la aceasi valoare 220.000lei pana la finalizare lege

Printr-o scrisoare înregistrată de Comisie la 26 aprilie 2017, România a solicitat o autorizare de prelungire a derogării de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE și, în același timp, de ridicare a pragului de scutire la echivalentul în moneda națională al sumei de 88 500 EUR.

Aceasta masura de simplificare are impact asupra întreprinderilor mici, reducandu-le în mod semnificativ obligațiile în materie de TVA

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1855 A CONSILIULUI

din 10 octombrie 2017

de autorizare a României să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 88 500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării sale.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării acesteia.

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2020 sau până la data intrării în vigoare a unei directive de modificare a dispozițiilor articolelor 281-294 din Directiva 2006/112/CE, dacă această dată este anterioară.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează României.

 [:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut