Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA

Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA

O noutate legislativă privind procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare a fost publicată în Monitorul Oficial.

Astfel, în Monitorul Oficial al României nr. 262/13.04.2017 a fost publicat Ordinul nr. 1.232/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Noua reglementare este menită să conducă, atât la soluţionarea promptă a solicitărilor contribuabililor, cât şi la o utilizare eficientă a resurselor administraţiei fiscale şi se aplică deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse după data de 1 mai 2017.

Orice persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA, poate solicita rambursarea sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare. în acest sens, aceste persoane trebuie să bifeze caseta corespunzătoare din decontul de taxă din perioada fiscală de raportare (formularul 300), decontul fiind şi cerere de rambursare. De asemenea, ele pot cere reportarea soldului sumei negative în decontul perioadei fiscale următoare.

Pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare cu risc fiscal mic se emite decizia de rambursare în termen de 1 zi de la încadrarea la risc fiscal mic, în loc de maximum 5 zile, aşa cum era prevăzut în procedura anterioară.

În sensul prezentei proceduri, se consideră ca persoanele impozabile prezintă un risc fiscal pentru rambursarea TVA dacă se regăsesc în oricare dintre următoarele situaţii:

  • organele fiscale primesc documente oficiale, de la alte instituţii, care vizeaza aspecte de natura fiscală şi care ar putea avea incidenta în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA;
  • în cadrul acţiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni cu implicaţii de natura fiscală;
  • cu ocazia inspecţiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferenţe mai mari de 10% din suma rambursata, dar nu mai puţin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecţiei fiscale ulterioare.

Instituţiile însărcinate să ducă la îndeplinire cele menţionate mai sus sunt Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală juridică, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală antifraudă fiscală, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate acestora.

 

Acest articol Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA a fost publicat prima data pe Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare.

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut