Ce prevede legea salarizării unitare 2017? Cu cât vor creşte drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice?

Ce prevede legea salarizării unitare 2017? Cu cât vor creşte drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice?

Mult aşteptata lege a salarizării unitare a fost adoptată şi publicată în Monitorul Oficial. Este vorba despre Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 492/2017.

Personalul care va beneficia de creşteri salariale este personalul plătit din fonduri publice, însemnând: cei din învățământ, cei din sistemul de sănătate, magistrații, polițiștii, militarii și celelalte categorii de personal din sistemul de apărare, personalul bisericesc, funcționarii publici dar, și categorii speciale de funcționari, cum sunt diplomații.

De când se aplică drepturile salariale conform noii Legi a salarizării?

Pentru că am primit numeroase întrebări cu privire la majorarea drepturilor salariale menţionăm că aceasta va avea loc etapizat, practic din 1 ianuarie 2018 vor începe să se resimtă aceste majorări.

Art. 38 din Legea nr. 153/2017 prevede că începând cu data de 1 iulie 2017 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Primele creşteri efective vor fi începând cu luna ianuarie 2018 când cuantumul brut al salariului de bază al personalului plătit din fonduri publice se va majora cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017. Însă salariile de bază ale medicilor și asistenților medicali vor crește de la 1 martie 2018 la nivelul stabilit pentru 2022, adică la nivelul maxim, iar cele din învățământ s-ar majora cu 20% față de nivelul acordat pentru februarie 2018.

Vor fi acordate indemnizaţia de concediu şi indemnizaţia de hrană

Voucherele de vacanţă vor fi înlocuite cu indemnizaţiile de vacanţă, o soluţie nu prea pe placut celor din turismul românesc care au susţinut că în felul acesta bugetarii şi-ar putea petrece vacanţa în alte ţări iar bonurile care să dovească cheltuielile sunt foarte uşor de procurat.

Însă se prevede că începând cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite vor acorda, obligatoriu, o indemnizaţie de vacanţă iar modalitatea de acordare se va stabili prin hotărâre a Guvernului.

În ceea ce priveşte valoarea anuală a indemnizaţiei de vacanţă aceasta va fi la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic.

Potrivit noutăţilor legislative, începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Principalele majorări salariale

Pentru personalul din învăţământ actul prevede creșteri de până la 20% din salariul de bază pentru cei care predau în localități izolate, majorări de 15% pentru personalul din învățământul special și posibilitatea acordării de gradații de merit pentru personalul didactic și auxiliar din bibliotecile central-universitare, care se vor traduce de fapt prin creșteri de 25% la salariul de bază.

Dorim să menţionăm că un asistent universitar cu o vechime până în 3 ani va avea salariul de  4130 lei în anul 2022 iar acesta creşte treptat în funcţie de vechime.

Pentru magistraţi şi alţi angajaţi ai sistemului de justiţie se prevede că judecătorii și procurorii  vor avea dreptul la indemnizații de încadrare proporționale cu vechimea lor în muncă, cu nivelul instanței unde lucrează, dar și cu funcția deținută. De asemenea se prevede un spor de risc și suprasolicitare (neuropsihică) de până la 25% pentru judecători și procurori, dar și pentru magistrații-asistenți, membri Consiliului Superior al Magistraturii și personalul de specialitate, precum și un spor de până la 5% pentru a-i încuraja să păstreze confidențialitatea.

Pentru militari, poliţişti şi alţi angajaţi ai sistemului de apărare şi siguranţă naţională se prevede că vor putea primi prime pentru condiții periculoase de muncă, în funcție de gradul concret pe periculozitate: spre exemplu, pentru locurile de muncă deosebit de periculoase se prevăd creșteri salariale între 37-50%.

Spre exemplu, pentru 2022 se prevede un salariu pentru plutonier de 3750.

Spor pentru munca suplimentară

Se prevede că munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În momentul de faţă  bugetarii care lucrează peste programul normal de muncă nu pot fi recompensați decât prin acordarea de timp liber corespunzător.

Aşadar se prevăd modificări substanţiale în ceea ce privesc salariile cât şi asupra sporurile acordate. Veşti bune, însă aşteptăm să fie puse în aplicare.

Acest articol Ce prevede legea salarizării unitare 2017? Cu cât vor creşte drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice? a fost publicat prima data pe Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare.

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut