Author - John

[:ro]CATEVA MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL si nu numai[:]

[:ro] LEGEA 296/2023 – CATEVA MODIFICARI ALE CODULUI FISCAL

IMPOZITUL PE PROFIT:

 • Instituirea unui impozit minim pentru plătitorii de impozit pe profit cu o cifră de afaceri anuală peste 50 milioane euro. Prin excepție, persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, vor datora suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri:  0,5% * CIFRA DE AFACERI.
 • Instituirea unui impozit suplimentar pentru instituțiile de credit: 2% * CIFRA DE AFACERI (1% începând cu 2026).
 • Instituirea unui impozit suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale (peste 50 milioane euro).

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR:

 • Cotă de 3% pentru microîntreprinderile care au venituri peste 60.000 euro sau desfășoară activitate în anumite domenii.

IMPOZITUL PE VENIT:

 • Se introduce o limitare a facilității la IT: până la 31 decembrie 2028 și doar în limita a 10.000 lei/lună.
 • Introducere restricții suplimentare pentru aplicarea facilităților în construcții și agricultură.
 • Scăderea din baza impozabilă și a CASS-ului (pe lângă CAS) pentru veniturile din activități independente.

CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE (CAS):

 • Reducere cu 4,75 puncte procentuale, începând cu 1 ianuarie 2024, pentru construcții, agricultură și IT.

CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE (CASS):

 • Anulare facilitate CASS la construcții și agricultură.
 • Includere tichete de masă și vouchere de vacanță în baza impozabilă salarială.
 • Pentru veniturile din activități independente se va datora un CASS la o bază impozabilă între 6 salarii și 60 de salarii minime pe economie (cu anumite excepții).

CONTRIBUȚIA ASIGURĂTORIE PENTRU MUNCĂ (CAM):

 • Anulare facilitate CAM pentru construcții și agricultură.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (TVA):

 • Modificare cote de TVA (trecere de la 5% la 9%, inclusiv pentru livrarea de locuințe; eliminare cote reduse).
 • Scutirile livrărilor către spitale (recent introduse) rămân doar dacă sunt prin intermediul unui ONG (scutire indirectă).

ACCIZE:

 • Mărirea numărului de produse pentru care se datorează accize nearmonizate.

IMPOZIT SPECIAL PE BUNURILE IMOBILE ȘI MOBILE CU VALOARE MARE:

 • Instituire unui nou impozit.
 • BUNURI IMOBILE: 0,3% pentru valoarea care depășește 2.500.000 lei;
 • BUNURI MOBILE (autoturisme): 0,3% pentru valoarea care depășește 375.000 lei.

INSTITUIREA UNEI TAXE SPECIALE

 • Începând cu data de 1 ianuarie 2024 instituțiile care se află în subordonarea Parlamentului datorează anual o taxă specială în procent de 80% aplicată asupra rezultatului net, dar nu mai puțin de 33% din valoarea veniturilor curente obținute.

COMBATEREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ILICITE:

 • Readucerea pe tapet a prevederilor fostei Legi 12/1990;
 • Introducerea de sancțiuni foarte dure pentru practicarea de activități fără autorizare sau pentru deținere de bunuri fără documente.
 • Amenzi + confiscări + suspendare și închidere de activitate.

CONSOLIDAREA DISCIPLINEI FINANCIARE:

 • În vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere se instituie Sistemul național RO e-Sigiliu.
 • Orice venituri realizate de persoanele fizice și constatate de organele fiscale, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate (anterior, cota era de 16%).
 • Pentru toate amenzile date în baza prezentei legi, Legii contabilității, legislației privind disciplina financiară (încasările în numerar), legislației privind obligativitatea POS-urilor, legislației caselor de marcat, Codului de procedură fiscală, Codului fiscal, legislației RO e-Transport, nu se beneficiază de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile, a jumătate din minimul amenzii.
 • Instituirea obligativității emiterii facturilor electronice în sistemul RO e-Factura.

MODIFICARE COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ:

Instituirea unor termene clare și a unor sancțiuni pentru obligațiile UAT-urilor de a comunica către ANAF informații cu privire la bunurile deținute de persoanele fizice și juridice.                                                             

MODIFICARE LEGISLAȚIE DISCIPLINĂ FINANCIARĂ (Legea 70/2015):

 • Scăderea plafoanelor aferente încasărilor și plăților cu numerar.
 • Introducerea unui plafon maxim al numerarului din casierie: 50.000 lei.

MODIFICARE LEGISLAȚIE e-Factura (OUG 120/2021):

 • Obligativitatea folosirii sistemului începând cu 1 ianuarie 2024.                                                                          INFORMATIILE DE MAI SUS NU CONSTITUE CONSULTANTA FISCALA

[:]

DECLARATIA UNICA o provocare

Pentru modelul, conținutul, modalitățile de depunere și de gestionare a formularului “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”DU(prescurtare care se va folosi in continuare) s-a emis ORDIN Nr. 49/2019 din 11 ianuarie 2019 de catre ANAF.

              Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

               Declarația se depune până la data de 15 martie 2019 inclusiv, de către persoanele fizice care au obligația:

– declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate în anul 2018;

 – declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;

 – declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru anul 2019 și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

!!!! Depunerea declaraţia unică 2019 este amânată până la data de 31 iulie, potrivit ordonanţei  de urgenţă publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Declaratia Unica aferenta anului 2018 s-a complicat foarte mult, completarea ei implicand un grad destul de mare de dificultate,dar sa incepem aventura completarii!

              Va voi exemplifica in continuare pentru doua tipuri de venit modul de completare a DU.

              Presupunem ca domnul Ion Vasile este asociat intr-o firma din Ungaria firma realizand profit, dumnealui primeste dividende aferente anului 2018 in valoare de 40.000 de lei pentru care a platit un impozit in valoare de 4000lei,toate sumele sunt considerate in lei raportarea facandu-se in Romania.

       In acelasi timp domnul Ion vasile are un cont bancar in Germania ,pentru care banca ii plateste dobanzi in valoare 3.000lei  pentru care a platit impozit in valoare de 255lei.

         Analizam un pic din punct de vedere fiscal veniturile obtinute de domnul Ion Vasile si observam ca 40.000+3.000=43.000lei astfel venitul anual cumulat depaseste plafonul minim de 12 salarii minime brute (12luni*1900lei=22.800lei), ceea ce inseamna ca dumnealui va datora si CASS.

        Apoi accesam site-ul ANAF  si de la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html descarcam declaratia.

         Trebuie corelata varianta de Adobe Acrobat Reader cu ceea cu care s-a realizat PDF-ul. Ministerul de finante a pus la dispozitia utilizatorilor in mod gratuit versiunea necesara.

       Normal, prima data sunt completate datele de indentificare ale contribuabilului.

       Trebuie precizat faptul ca incepand cu acest an declaratia se depune numai on line , presunem ca pana la acest moment aveti un SPV (spatiu privat virtual)

Completare sectiunii  A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI nu comporta nici o dificultate.

        Fiecare tip de venit se declara separat ,in eventualitatea detinerii mai multor contracte pentru acelasi tip de venit recomandarea noastra este sa se declare separat ca sa avem o evidenta clara aceea ce am declarat.

         Am stabilit anterior ca se va plati CASS.

         Dupa completare ar trebui sa arate ca mai jos:

Apoi se actioneaza butonul  Adauga Venit pentru a se putea declara si venitul din dobanzi obtinut in Germania.

La sectiunea date privind activitatea desfasurata se va declara venitul din dividende. Se observa din declaratie ca s-a utilizat creditul fiscal ,iar contribuabilul mai are de platit 45 de lei./

Persoana plateste Cass la nivelul plafonului minim de 12 salarii minime brute

Mai jos aveti sumarul obligatiilor de plata

Declaratia reprezinta reprezinta titlu de creanta si produce efecte juridice ale instiintarii de plata de la data depunerii acesteia in conditiile legii.

Informații privind modalitățile de plată a obligațiilor datorate:

Achitarea sumelor datorate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalități:

– în numerar, la unitatea Trezoreriei statului; – prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale C.N.Poșta Română S.A.;

– prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului sau în sistem online prin intermediul
Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de internet www.ghișeul.ro;

– prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de
plată electronică de tip „Internet banking”;

– prin virament, în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăsește pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro

   Va doresc succes in completarea declaratiei.

Daca aveti nelamuriri sau neclaritati nu ezitati sa ne contactati la adresa de email “‘ office@bitm.ro”sau telefon +40764641580.

Mihaela Buharu si Tirpe Ionel

Societatile cotate la BURSA raporteaza SITUATIILE FINANCIARE in ESEF incepand cu 01.01.2020

Incepand cu intai ianuarie 2020 firmele cotate la Bursa vor raporta situatiile financiare in European Single Electronic Format (ESEF).

Se doreste ca aceasta raportare sa ajute investitorii in luarea deciziilor, o raportare unitara duce la o crestere a gradului de comparabilitate.

Raportarea anuala in ESEF a Situtiilor Financiare se face in XHTML, iar pentru situatiile anuale consolidate IFRS situatiile se fac in acelasi tip de fisiere cu extensia XBRL.

Baza legala este data de Directiva Europeana din 2013 privind transparenta si de hotararea Comisiei Europene.

https://www.iasplus.com/en/news/2018/12/european-commission-approves-esef-regulation

[:ro]PFA cel mult 5 clase de activitate prevazute de codul CAEN[:]

[:ro]Numărul obiectelor de activitate potrivit Nomenclatorului CAEN, precum şi numărul angajaţilor pe care îi poate avea o persoană fizică autorizată (PFA) sau o întreprindere individuală (II) se va limita începând cu data de 16.01.2017.

   Principalele modificări care vizează  numărul activităţilor pe care PFA/II le pot avea în obiectul de activitate:

art. 16 alin. (1) prevede că “PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN

art. 24 alin. (1) stipulează că “întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN”.

Din punct de vedere al numarului de salariati:

– art. 17 alin. (1) prevede că “PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată singură sau împreună cu cel mult 3 persoane angajate de aceasta, în calitate de angajator cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii”.

-art. 24 alin. (1)“Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale,

Lista persoanelor care nu și-au îndeplinit obligația de modificare a obiectului de activitate

https://www.onrc.ro/index.php/ro/legea-182-2016?fbclid=IwAR11WiGhS3aG2cvuMI19S0MSyDXRIfxUjw5ZvQvGI4P_aDldbMpwFXy1kZk

 [:]

[:ro]Sistemul de raportare contabila la 30iunie 2018[:]

[:ro]Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2531 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile (Monitorul Oficial nr. 623 din 18 iulie 2018)

 • Operatorii economici (societăţile comerciale) care în exerciţiul financiar precedent (2017) au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2018 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel mai târziu la data de 16 august 2018
 • Raportările contabile se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă
 • Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml
 •  În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduc conturile 4415 “Impozitul specific unor activităţi” (P), 6231 “Cheltuieli de protocol”, 6232 “Cheltuieli de reclamă şi publicitate” şi 695 “Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi”

“1) Formularul este reprodus în facsimil.
Judeţul _____________________|_|_| Activitatea preponderentă
Entitatea ________________________ (denumire clasă CAEN) ______________
Adresa: localitatea _____________, Cod clasă CAEN _____________|_|_|_|_|
sectorul _____, str. ____________, Activitatea preponderentă efectiv
nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___ desfăşurată
Telefon __________, fax __________ (denumire clasă CAEN) ______________
Număr din registrul comerţului ___ Cod clasă CAEN _____________|_|_|_|_|
Forma de proprietate ________|_|_| Cod unic de înregistrare
__________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
la data de 30.06.2018
Cod 10 – lei –
____________________________________________________________________________
| Denumirea elementului |Nr.| Sold la: |
| |rd.|_________________________|
| | | 01.01.2018 | 30.06.2018 |
|______________________________________________|___|____________|____________|
| A | B | 1 | 2 |
|______________________________________________|___|____________|____________|
| A.| ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | 01| | |
| | (ct. 201 + 203 + 205 + 206 + 2071 + | | | |
| | 4094 + 208 – 280 – 290) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | 02| | |
| | (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 +| | | |
| | 217 + 223 + 224 + 227 + 231 + 235 + | | | |
| | 4093 – 281 – 291 – 2931 – 2935) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | 03| | |
| | (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 267* – | | | |
| | 296*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL | 04| | |
| | (rd. 01 + 02 + 03) | | | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| B.| ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | I. STOCURI | 05| | |
| | (ct. 301 + 302 + 303 + 321 + 322 +/- | | | |
| | 308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 | | | |
| | + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348 + 351 + | | | |
| | 354 + 356 + 357 + 358 + 361 +/- 368 + | | | |
| | 371 +/- 378 + 381 +/- 388 + 4091 – 391 -| | | |
| | 392 – 393 – 394 – 395 – 396 – 397 – | | | |
| | 398 – din ct. 4428) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | II. CREANŢE | 06| | |
| | (ct. 267* – 296* + 4092 + 411 + 413 + | | | |
| | 418 + 425 + 4282 + 431** + 436** + | | | |
| | 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. | | | |
| | 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + | | | |
| | 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + | | | |
| | 461 + 4662 + 473** – 491 – 495 – 496 + | | | |
| | 5187) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT | 07| | |
| | (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508| | | |
| | + ct. 5113 + 5114 – 591 – 595 – 596 – | | | |
| | 598) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI | 08| | |
| | (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + | | | |
| | 532 + 541 + 542) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL | 09| | |
| | (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | | | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| C.| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10| | |
| | (rd. 11 + 12) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până | 11| | |
| | la un an (din ct. 471*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 12| | |
| | de un an (din ct. 471*) | | | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| D.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE | 13| | |
| | ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | | | |
| | (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 – 169 +| | | |
| | 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + | | | |
| | 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281| | | |
| | + 431***+ 436*** + 437*** + 4381 + | | | |
| | 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + | | | |
| | 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453***| | | |
| | + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + | | | |
| | 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519) | | | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| E.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE | 14| | |
| | NETE (rd. 09 + 11 – 13 – 20 – 23 – 26) | | | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| F.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 15| | |
| | (rd. 04 + 12 + 14) | | | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| G.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE | 16| | |
| | ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | | |
| | (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 – 169 +| | | |
| | 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + | | | |
| | 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281| | | |
| | + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + | | | |
| | 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + | | | |
| | 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + | | | |
| | 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + | | | |
| | 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 519) | | | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| H.| PROVIZIOANE (ct. 151) | 17| | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| I.| VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + | 18| | |
| | 28), din care: | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)| 19| | |
| | (rd. 20 + 21): | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până | 20| | |
| | la un an (din ct. 475*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 21| | |
| | de un an (din ct. 475*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 2. Venituri înregistrate în avans | 22| | |
| | (ct. 472) (rd. 23 + 24): | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până | 23| | |
| | la un an (din ct. 472*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 24| | |
| | de un an (din ct. 472*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 3. Venituri în avans aferente activelor | 25| | |
| | primite prin transfer de la clienţi | | | |
| | (ct. 478) (rd. 26 + 27): | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă de până | 26| | |
| | la un an (din ct. 478*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Sume de reluat într-o perioadă mai mare | 27| | |
| | de un an (din ct. 478*) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Fond comercial negativ (ct. 2075) | 28| | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
| J.| CAPITAL ŞI REZERVE | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34),| 29| | |
| | din care: | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 30| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 31| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 32| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 4. Patrimoniul institutelor naţionale de| 33| | |
| | cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | 5. Alte elemente de capitaluri proprii | 34| | |
| | (ct. 1031) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 35| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 36| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | IV. REZERVE (ct. 106) | 37| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Acţiuni proprii (ct. 109) | 38| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Câştiguri legate de instrumentele de | 39| | |
| | capitaluri proprii (ct. 141) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Pierderi legate de instrumentele de | 40| | |
| | capitaluri proprii (ct. 149) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | V. PROFITUL SAU PIERDEREA | SOLD C | 41| | |
| | REPORTAT(Ă) (ct. 117) |________|___|____________|____________|
| | | SOLD D | 42| | |
| |________________________________|________|___|____________|____________|
| | VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA | SOLD C | 43| | |
| | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE |________|___|____________|____________|
| | RAPORTARE (ct. 121) | SOLD D | 44| | |
| |________________________________|________|___|____________|____________|
| | Repartizarea profitului (ct. 129) | 45| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | CAPITALURI PROPRII – TOTAL | 46| | |
| | (rd. 29 + 35 + 36 + 37 – 38 + 39 – 40 + | | | |
| | 41 – 42 + 43 – 44 – 45) | | | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Patrimoniul public (ct. 1016) | 47| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | Patrimoniul privat (ct. 1017)*1) | 48| | |
| |_________________________________________|___|____________|____________|
| | CAPITALURI – TOTAL (rd. 46 + 47 + 48) | 49| | |
|____|_________________________________________|___|____________|____________|
*1) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al
ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului
centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi
completările ulterioare.
* Conturi de repartizat după natura elementelor respective
** Solduri debitoare ale conturilor respective
*** Solduri creditoare ale conturilor respective
Rd. 06 – Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing
financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ______________
Semnătura _______________________ Calitatea ________________________
Semnătura ________________________
Nr. de înregistrare în organismul
profesional
Raportările contabile la 30 iunie 2018 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2018 se completează astfel:
– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România.
Raportările contabile la 30 iunie 2018 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.”[:]

[:ro]Modalitate depunere declaratie unica-ANAF[:]

[:ro]

POATE FI DE AJUTOR
Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a
DECLARAȚIEI UNICE în NUME PROPRIU veți accesa adresa https://declunica.anaf.ro.
În momentul în care veți accesa această adresă va trebui să vă autentificați cu credențialele pe
care le folosiți pentru autentificarea în Serviciul Spațiul Privat Virtual.
După introducerea datelor necesare și a conectării cu succes, aveți posibilitatea descărcării
Declarației unice în format PDF și a completării acesteia.
Declarația poate fi descărcată în prealabil și de pe site-ul www.anaf.ro, accesând următorul link
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html .
Atentie !!!!
Ulterior completării formularului, aveti obligatia de a-l valida. În situația în care primiți erori de
validare, trebuie să corectați datele înscrise, să validați din nou formularul și să îl salvați în
calculatorul dumneavoastră. După salvarea acestuia, veți alege formularul prin apăsarea
butonului “Alege fișier” / “Browse” / “Choose File” și îl veți transmite prin apăsarea butonului
“Transmitere declarație”.
În situația în care, pe pagina de depunere, vă apare următorul mesaj:
“Declarația dumneavoastră nu a putut fi preluată. Vă rugăm să reîncercați și dacă eroarea
persistă să ne scrieți prin intermediul Formularului unic de contact. Specialiștii noștri vă vor
răspunde în cel mai scurt timp posibil.”
fișierul nu se consideră depus, caz în care este necesar să reîncarcați fișierul până primiți index
de depunere.
Ulterior primirii index-ului veți primi pe adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat în SPV, unul
dintre următoarele mesaje, după caz:
a) dacă s-au identificat erori, mesaj prin care vi se comunică erorile din fișierul încărcat de
dumneavoastră;
b) dacă nu se identifică erori, mesaj prin care vi se comunică adresa web a paginii de unde
puteți descărca recipisa și index-ul cu care o puteți căuta
Succes

[:]

[:ro]Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice[:]

[:ro]ORDIN Nr. 1494/2018 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Procedura de stabilire din oficiu se aplică persoanelor fizice care aveau obligaţia declarării venitului în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale (CAS), precum şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), potrivit legii, respectiv acelor persoane cărora le-a fost stabilit din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil, pentru anii 2016 şi 2017.
Stabilirea din oficiu a contribuţiilor sociale obligatorii se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în administrarea impozitului pe venit din cadrul organului fiscal central competent.

Pentru aceasta a fost introdus formularul 670

“Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 670 “Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei
de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”, precum şi
anexele nr. 2a “Situaţie privind stabilirea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, nr.
2b “Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiţii
şi/sau din alte surse” şi nr. 2c “Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale”,”

Organul fiscal central competent identifică şi întocmeşte lista contribuabililor cărora le-au fost emise şi
comunicate decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice în vederea stabilirii impozitului pe
venit, pentru veniturile din activităţi independente.

Categorii de venituri:
a) venituri din activităţi independente;
b) venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
d) venituri din investiţii;
e) venituri din alte surse.

Lista de mai sus  trebuie să conţină următoarele informaţii:
a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal, nume şi prenume, domiciliu fiscal);
b) categoria de venit realizat;
c) perioada din anul fiscal de referinţă în care a realizat venituri pentru care datora contribuţie de asigurări
sociale de sănătate

Pentru anul 2016, calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se face pe fiecare sursă de venit.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se stabileşte prin raportarea sumei
de la rd. 1 “Venit net anual/Câştig net anual/Normă de venit” din decizia de impunere din oficiu a veniturilor
persoanelor fizice, la numărul de luni de activitate

“Pentru anul 2017, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte astfel:
a) se stabileşte baza anuală de calcul determinată ca sumă a bazelor lunare de calcul, potrivit pct. 22 şi 23,
cu respectarea regulilor pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aplicabile în anul 2017;
b) baza anuală de calcul se încadrează în plafonul anual potrivit art. 179 alin. (3) din Codul fiscal. Baza
anuală de calcul nu poate fi mai mică decât valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară şi
nici mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulţită cu 12 luni;
c) se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate prin aplicarea cotei individuale, prevăzută la art.
156 lit. a) din Codul fiscal, asupra bazei anuale de calcul de la lit. b);
d) pentru veniturile obţinute din investiţii şi/sau alte surse, pentru perioada februarie – decembrie 2017,
contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte prin aplicarea cotei individuale asupra bazei lunare
de calcul determinată potrivit pct. 22 şi 23. Contribuţia anuală se stabileşte prin însumarea contribuţiilor de
asigurări sociale de sănătate lunare.”

ATENTIE!!!

În situaţia în care contribuţia de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât plăţile anticipate,
contribuţia se stabileşte, din oficiu, la nivelul acestora. EU INTELEG CA DACA AI PLATIT ESTE BINE PRIMIT,nu mai vezi nimic inapoi nici o regularizare.

În situaţia în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării “Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice” (670), contribuabilul îşi îndeplineşte obligaţiile declarative, decizia se anulează

Denumire: “Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”

Anexele Ordonantei

ANEXĂ
la procedură
_____
| |
|Sigla| AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Nr. înregistrare
|DGRFP| Unitatea fiscală*) …………………
……………..
|**) | Serviciul/Biroul/Compartimentul …………… Data
……………..
|_____|
Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pentru anul ……….
În temeiul art. 106 şi 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, ca urmare a nedepunerii declaraţiei de impunere (formular
………………………………………………………………………………….) pentru anul …………… de contribuabilul
………………………………………………………………., referitor la stabilirea din oficiu a obligaţiilor de plată cu titlu
de contribuţii de asigurări sociale şi contribuţii de asigurări sociale de sănătate, s-au constatat următoarele:
A. Prezentarea situaţiei contribuabilului
1. Datele de identificare a contribuabilului
Nume, prenume ……………………………………………………
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală …………………..
Domiciliul ………………………………………………………
2. Natura venitului pentru care se realizează impunerea din oficiu
………………………………………………………………..
3. Datele de identificare a sursei de venit
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
B. Estimarea bazei de impunere
1. Venitul anual bază de calcul pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale este de
…………………………….., iar pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este de
…………………………….. .
2. Având în vedere nedepunerea în termenul legal a declaraţiei de impunere, propunem stabilirea din
oficiu a obligaţiilor de plată prin estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:
_________________________________________________________
|Nr. | Luna |Baza lunară de calcul estimată pentru|
|crt.| |_____________________________________|
| | | contribuţia de | contribuţia de |
| | | asigurări sociale| asigurări sociale|
| | | | de sănătate |
|____|______________|__________________|__________________|
| 1.| Ianuarie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 2.| Februarie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 3.| Martie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 4.| Aprilie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 5.| Mai | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 6.| Iunie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 7.| Iulie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 8.| August | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 9.| Septembrie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 10.| Octombrie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 11.| Noiembrie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 12.| Decembrie | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 13.| Total | | |
|____|______________|__________________|__________________|
| 14.| Bază anuală | | |
| | de calcul al | | |
| | contribuţiei | | |
| | de asigurări | | |
| | sociale de | | |
| | sănătate | | |
| | estimată | | |
|____|______________|__________________|__________________|
Referatul se arhivează la dosarul contribuabilului.
Aprobat Avizat Întocmit
Conducătorul unităţii fiscale, Şef compartiment specialitate, Funcţie
………
Numele, prenumele Numele, prenumele Numele,
………………………… ………………………… prenumele
…….
Data ……………………. Data ……………………. Data
…………
————
*) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
**) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.
ANEXA 2^1
*1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
_______
| Sigla | Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
| DGRFP | Direcţia Generală Regională a Finanţelor 670
|_______| Publice _________________________________
Unitatea fiscală*) ______________________
Nr. înregistrare ………….
Data
……/……/………..
DECIZIE
PRIVIND STABILIREA DIN OFICIU
a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru persoane fizice pe anul ______
Către: Cod de identificare
fiscală:
Nume: _____________________________________
____________________________
Prenume: __________________________________
Domiciliul fiscal: Localitate: ____________ În baza art. 106 şi
107 din
Str. ______________________________________ Legea nr. 207/2015 privind
Codul
Nr. ___, Bl. ___, Sc. __, Etaj ___, Ap. ___ de procedură fiscală, cu
Judeţ/sector: _____________________________ modificările şi
completările
ulterioare, se stabileşte
contribuţia de asigurări
sociale
şi/sau contribuţia de
asigurări
sociale de sănătate
datorată,
după cum urmează:
I. Date privind activitatea desfăşurată
1. Statul în care s-a realizat venitul
……………………………..
2. Categoria de venit
_
2.1 |_| activităţi independente
_
2.2 |_| activităţi agricole, piscicultură, silvicultură
_
2.3 |_| cedarea folosinţei bunurilor
_
2.4 |_| investiţii
_
2.5 |_| alte surse
3. Determinarea venitului net
……………………………………..
4. Forma de organizare
……………………………………………
5. Obiectul principal de activitate
………………………………..
6. Codul CAEN
……………………………………………………
7.
Sediul/……………………………………………………….
8. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/
Nr. ……. Data ……/……/……
9. Data începerii activităţii ……./………./………………
10. Data încetării activităţii ……../………../…………..
II. Stabilirea obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale şi contribuţie de
asigurări sociale de sănătate:
________________________________________________________________
| Denumire indicator | Suma (lei) |
|___________________________________________________|____________|
| 1. Bază anuală de calcul al CASS**) (anexa nr. 2a)| |
|___________________________________________________|____________|
| 2. Bază anuală de calcul al CASS plafonată | |
|___________________________________________________|____________|
| 3. CASS anuală (rd. 2 x 5,5%) | |
|___________________________________________________|____________|
| 4. CASS anuală venituri din investiţii şi/sau din | |
| alte surse (anexa nr. 2b) | |
|___________________________________________________|____________|
| 5. Total CASS anuală (rd. 3 + rd. 4) | |
|___________________________________________________|____________|
| 6. Obligaţii privind plăţile anticipate CASS | |
|___________________________________________________|____________|
| 7. Total CAS***) anuală (anexa nr. 2c) | |
|___________________________________________________|____________|
| 8. Obligaţii privind plăţile anticipate CAS | |
|___________________________________________________|____________|
| 9. Diferenţe de CASS stabilite în plus | |
|___________________________________________________|____________|
|10. Diferenţe de CAS stabilite în plus | |
|___________________________________________________|____________|
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate anuală (rd. 5)/Diferenţa de contribuţie de asigurări sociale de
sănătate stabilită în plus (rd. 9) în sumă de ……………………… lei se plăteşte astfel:
– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul de 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data de
5 a lunii următoare;
– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de
20 a lunii următoare.
————
*) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
**) Contribuţie de asigurări sociale de sănătate
***) Contribuţie de asigurări sociale
Număr de operator de date cu caracter personal ……….
Contribuţia de asigurări sociale anuală (rd. 7)/Diferenţa de contribuţie de asigurări sociale stabilită în plus
(rd. 10) în sumă de ……………………… lei se plăteşte astfel:
– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5
a lunii următoare;
– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de
20 a lunii următoare.
Pentru contribuţiile anuale datorate/diferenţele de contribuţii stabilite în plus, se vor calcula obligaţii
fiscale accesorii, conform legii.
Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii.
Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii,
potrivit art. 268, 270 şi 272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, la organul fiscal competent.
Depunerea declaraţiei privind venitul realizat, potrivit legii, pentru obligaţiile stabilite din oficiu, în
termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei, conduce la desfiinţarea deciziei de impunere din
oficiu.
______________________________________________________________________________
| Date necesare efectuării plăţii diferenţelor de contribuţie de asigurări |
| sociale şi de contribuţie de asigurări sociale de sănătate |
|____________________________________________________________________________|
| Obligaţii de plată | CASS | CAS |
|_______________________________________________________________|______|_____|
| Beneficiar | | |
|_______________________________________________________________|______|_____|
| Cod de identificare fiscală beneficiar | | |
|_______________________________________________________________|______|_____|
| Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată | | |
|_______________________________________________________________|______|_____|
| Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare | | |
|_______________________________________________________________|______|_____|
| Explicaţii | | |
|_______________________________________________________________|______|_____|
| Suma (lei) | | |
|_______________________________________________________________|______|_____|
Informaţii privind modalităţile de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a
contribuţiei de asigurări sociale:
Achitarea sumelor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetului
asigurărilor sociale de stat poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi:
– în numerar, la unitatea Trezoreriei statului ……………………………………..;
– prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei
statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de
internet www.ghiseul.ro;
– prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale Companiei Naţionale Poşta Română – S.A.;
– prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din
România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „Internet banking”;
– prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice.
Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului
tranzitoriu de către persoanele fizice se regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
www.anaf.ro.
Aprobat: Verificat: Întocmit: Am primit un
exemplar
Funcţie _________ Funcţie _________ Funcţie _________ Semnătură
contribuabil
Nume/Prenume Nume/Prenume Nume/Prenume
______________________
Data ____/____/__ Data ____/___/___ Data ____/___/___ Data
____/______/_____
sau numărul şi
data
confirmării de
primire
ANEXA 2a
la Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale
şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice
___________________________________
| CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | |
|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Situaţie privind stabilirea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul
veniturilor de la pct. …. din Decizia nr. ………… pe anul …………
________________________________
| Luna | Baza de calcul |
|_______________|________________|
| 1. | 2. |
|_______________|________________|
| 1. Ianuarie | |
|_______________|________________|
| 2. Februarie | |
|_______________|________________|
| 3. Martie | |
|_______________|________________|
| 4. Aprilie | |
|_______________|________________|
| 5. Mai | |
|_______________|________________|
| 6. Iunie | |
|_______________|________________|
| 7. Iulie | |
|_______________|________________|
| 8. August | |
|_______________|________________|
| 9. Septembrie | |
|_______________|________________|
| 10. Octombrie | |
|_______________|________________|
| 11. Noiembrie | |
|_______________|________________|
| 12. Decembrie | |
|_______________|________________|
| TOTAL | |
|_______________|________________|
Prezenta anexă face parte integrantă din formularul “Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de
asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”.
ANEXA 2b
la Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale
şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice
___________________________________
| CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | |
|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din
investiţii şi/sau din alte surse de la pct. … din Decizia nr. ………… pe anul …………
___________________________________________________________
| Luna | Baza de calcul | Contribuţia de asigurări |
| | | sociale de sănătate |
|_______________|________________|__________________________|
| 1. | 2. | 3. |
|_______________|________________|__________________________|
| 1. Ianuarie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 2. Februarie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 3. Martie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 4. Aprilie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 5. Mai | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 6. Iunie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 7. Iulie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 8. August | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 9. Septembrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 10. Octombrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 11. Noiembrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 12. Decembrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| TOTAL | | |
|_______________|________________|__________________________|
Prezenta anexă face parte integrantă din formularul “Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de
asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”.
ANEXA 2c
la Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale
şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice
___________________________________
| CNP/NIF | | | | | | | | | | | | | |
|_________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor de la pct. …. din
Decizia nr. ………… pe anul …………
___________________________________________________________
| Luna | Baza de calcul | Contribuţia de asigurări |
| | | sociale |
|_______________|________________|__________________________|
| 1. | 2. | 3. |
|_______________|________________|__________________________|
| 1. Ianuarie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 2. Februarie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 3. Martie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 4. Aprilie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 5. Mai | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 6. Iunie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 7. Iulie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 8. August | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 9. Septembrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 10. Octombrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 11. Noiembrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| 12. Decembrie | | |
|_______________|________________|__________________________|
| TOTAL | | |
|_______________|________________|__________________________|
Prezenta anexă face parte integrantă din formularul “Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de
asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”.

In concluziei sa ne asteptam la scrisori de apreciere din partea ANAF-ului, probabil banii din platile anticipate se vor considera in alte conturi si o sa facem o multime de drumuri.[:]

[:ro]Noul contract pentru vanzarea cerealelor de catre producatorii agricoli persoane fizice sau juridice, pe piata interna sau la export[:]

[:ro]Ordonanta de urgenta nr. 12/2006

Vanzarea cerealelor de catre producatorii agricoli persoane fizice sau juridice, pe piata interna sau la export, se realizeaza pe baza contractelor de vanzare, al caror model se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea OIPCOPD, si a facturilor emise potrivit legii, iar in cazul persoanelor fizice care nu au obligatia emiterii facturilor si desfasoara activitati economice potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, a documentelor de valorificare reglementate de aceasta lege, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1).

    ___________

    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 81/2017 incepand cu 14.05.2018.

    Alineatul (2) Derogare prin alineatul (4) din Ordonanta de urgenta nr. 12/2006 incepand cu 14.05.2018.

 

 

Punere in aplicare prin Ordin 590/2018 :
ANEXA
– Model –
CONTRACT DE VANZARE
nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Prezentul contract este incheiat in temeiul art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 225/2006, cu modificarile ulterioare, si cuprinde clauzele minime obligatorii care vor fi preluate in contractul de vanzare-cumparare ce urmeaza a se incheia ulterior intre parti in scopul valorificarii de catre producatori a cerealelor din productia proprie catre primul partener comercial de pe filiera cerealelor.
Intre:
Domnul (doamna) . . . . . . . . . ., domiciliat(a) in judetul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., legitimat(a) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., avand cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., atestat de producator seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., carnet de comercializare seria . . . . . . . . . ., in calitate de vanzator,
sau
. . . . . . . . . .1, cu sediul in (localitatea) . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., cod fiscal nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., avand contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., reprezentata de . . . . . . . . . .,2 legitimat(a) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., in calitate de vanzator,
1 Se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementarilor legale: societate (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/persoana fizica autorizata/intreprindere individuala etc.
2 Se completeaza de catre: asociat, administrator, imputernicit, intreprinzator titular al intreprinderii individuale/reprezentant al intreprinderii familiale/membru al intreprinderii familiale etc.
si
. . . . . . . . . ., cu sediul in . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod unic . . . . . . . . . ., inregistrat la oficiul registrului comertului cu nr. . . . . . . . . . ., cont . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . ., reprezentata prin . . . . . . . . . ., avand functia de . . . . . . . . . ., in calitate de cumparator.
Intre parti a intervenit urmatorul contract prin care producatorul se angajeaza sa vanda si cumparatorul se angajeaza sa cumpere produsul in urmatoarele conditii:
• Produsul: . . . . . . . . . .
• Origine: Romania, recolta din anul . . . . . . . . . .
• Calitatea: grad . . . . . . . . . ., parametri de calitate specifici . . . . . . . . . .
• Cantitate: . . . . . . . . . . cu o limita de toleranta de +/- . . .% la produsul . . . . . . . . . . . Cantitatea finala va fi stabilita la livrare, prin cantarirea mijloacelor de transport pe cantare verificate metrologic.
• Durata contractului si clauze de reziliere: . . . . . . . . . .
• Pret fara TVA: . . . . . . . . . .
In cazul pretului stabilit in valuta, cursul de schimb este cel stabilit de Banca . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . .
• Modalitati de plata: Cumparatorul va plati factura prin transfer bancar in XXX zile lucratoare de la data primirii acesteia in original.
• Loc de livrare: . . . . . . . . . .
• Perioada de livrare: . . . . . . . . . .
• Dispozitii aplicabile in caz de forta majora
• Vanzatorul declara si garanteaza pe propria raspundere ca:
a) produsul indeplineste conditiile de depozitare si comercializare prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor din cereale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 225/2006, cu modificarile ulterioare;
b) cunoaste si respecta legislatia nationala si europeana aplicabila hranei destinate consumului uman si hranei destinate consumului pentru animale, iar produsul vandut indeplineste conditiile acesteia privind, printre altele, limitele maxime admise la seminte toxice, seminte de buruieni, produse de uz fitosanitar (pesticide), ingrasaminte, metale grele, micotoxine si organisme modificate genetic.
Partile declara ca sunt de acord in totalitate cu prevederile prezentului contract, acceptandu-le expres prin semnarea acestuia, iar reprezentantii semnatari declara ca sunt autorizati sa le reprezinte in vederea incheierii acestuia.
Incheiat astazi, . . . . . . . . . ., in . . . . . . . . . . exemplare, fiecare avand valoare de original.
Vanzator,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnatura)
Cumparator,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnatura)

 [:]

[:ro]TICHETE CULTURALE[:]

[:ro]

Au aparut si tichete pt hrana spirituala ” tichetele culturale”
„In cazul unei familii, banii alocati pentru evenimente si produse culturale sunt uneori insuficienti, iar noile tichete introduse vor acoperi tocmai aceste costuri. Astfel pot ajunge la teatru, la muzeu sau isi pot trimite copiii la teatrul de papusi si cei care pana acum nu aveau aceasta posibilitate”, a spus deputatul UDMR, Szabó Ödön, initiatorul proiectului de lege.
Potrivit inițiatorilor, noile tichete vor putea fi folosite pentru acces la teatru, film sau la evenimente culturale, precum și la achiziționarea de cărți
Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăşi suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment pentru cele acordate ocazional“, se arată în proiect

proiectul de lege a fost deja adoptat de Senat, Camerei Deputaților fiind for decizional[:]

[:ro]Formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale[:]

[:ro]Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale, stabileste principalele tipizate.

Nr. anexeiDenumireaModel
1Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transportModel 2016 ITL 016
2Decont impozit pe spectacoleModel 2016 ITL 017
3Nota de platăModel 2016 ITL 018
4Borderou desfășurător al încasărilorModel 2016 ITL 019
5Proces-verbal de verificare casierModel 2016 ITL 020
6Registru de rol nominal unicModel 2016 ITL 021
7Registru de rol alte venituriModel 2016 ITL 022
8Extras de rolModel 2016 ITL 023
9Matricolă pentru evidența centralizată a impozitului pe clădiri, a taxei pe clădiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren și a impozitului pe mijloacele de transportModel 2016 ITL 024
10Borderou de debite – scăderiModel 2016 ITL 025
11Confirmare de primire a debitelorModel 2016 ITL 026
12Anunț individual pentru comunicarea prin publicitateModel 2016 ITL 027
13Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitateModel 2016 ITL 028
14Proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitateModel 2016 ITL 029
15Legitimație pentru funcționarul public din organul fiscal local cu atribuții în: stabilirea, constatarea, controlul fiscal, inspecția fiscală, urmărirea, executarea silită, încasarea impozitelor și taxelor locale și a altor venituri la bugetul localModel 2016 ITL 030
16Ordin de serviciuModel 2016 ITL 031
17Aviz de inspecție fiscalăModel 2016 ITL 032
18InvitațieModel 2016 ITL 033
19Proces-verbal de reținere/restituire de înscrisuriModel 2016 ITL 034
20Decizie de impunere privind creanțele d0at0or1ate7b8ug7et6ulu9i l1oc8al0, în2u2rm0a1ins6pecției fiscaleModel 2016 ITL 035
21Decizie privind nemodificarea bazei de impunereModel 2016 ITL 036
22SomațieModel 2016 ITL 037
23Titlu executoriuModel 2016 ITL 038
24Proces-verbal privind comunicarea somațieiModel 2016 ITL 039
25Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriuModel 2016 ITL 040
26Decizie de instituire a măsurilor asigurătoriiModel 2016 ITL 041
27Decizie de ridicare a măsurilor asigurătoriiModel 2016 ITL 042
28Adresă de înființare a popririi asigurătoriiModel 2016 ITL 043
29Adresă de înființare a popririiModel 2016 ITL 044
30Înștiințare privind înființarea popririiModel 2016 ITL 045
31Proces-verbal de constatare a contravențieiModel 2016 ITL 046
32Proces-verbal de identificare bunuri mobileModel 2016 ITL 047
33Proces-verbal de identificare bunuri imobileModel 2016 ITL 048
34Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobileModel 2016 ITL 049
35Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobileModel 2016 ITL 050
36Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobileModel 2016 ITL 051
37Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuriModel 2016 ITL 052

(2) Tipizatele utilizate de către organele fiscale locale se codifică, după cum urmează:

a) “Model 2016”, reprezentând anul începând cu care acestea se utilizează;

b) grupa de litere “ITL”, reprezentând acronimul de la impozite și taxe locale;

c) cifrele “016-052”, care reprezintă elementele de identificare ale fiecărui formular tipizat.

 

http://www.impozitelocale1.ro/formularePJ.html

Ordinul nr. 2594/2016 MDRAP completeaza tipizatele

Nr. anexăDenumireaModel
1Proces-verbalModel 2016 ITL 055
2Raport de inspecție fiscalăModel 2016 ITL 056
3Decizie de restituire a sumelor de la bugetul localModel 2016 ITL 057
4Proces-verbal privind cheltuielile de executare silităModel 2016 ITL 058
5Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silităModel 2016 ITL 059
6Cerere pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavăriModel 2016 ITL 060
7Autorizație de foraje sau excavăriModel 2016 ITL 061
8Cerere pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie și televiziune prin cabluModel 2016 ITL 062
9Autorizație privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie și televiziune prin cabluModel 2016 ITL 063
10Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construireModel 2016 ITL 064
11Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobileModel 2016 ITL 065
12Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobileModel 2016 ITL 066
13Proces-verbal de licitație pentru bunuri mobileModel 2016 ITL 067
14Proces-verbal de licitație pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri imobileModel 2016 ITL 068
15Proces-verbal privind valorificarea bunurilor mobile sechestrateModel 2016 ITL 069
16Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării siliteModel 2016 ITL 070
17Proces-verbal de transfer al obligațiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabilModel 2016 ITL 071
18Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabileModel 2016 ITL 072
19Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesoriiModel 2016 ITL 073
20Proces-verbal de scădere din evidență a obligațiilor fiscaleModel 2016 ITL 074
21Proces-verbal de constatare și declarare a stării de insolvabilitateModel 2016 ITL 075

[:]

Sari la conținut