[:ro]Sistemul RO e-Transport[:]

[:ro]Sistemul RO e-Transport[:]

[:ro]

“Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii
informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc
fiscal ridicat pe teritoriul naţional, care permite autorităţilor competente
determinarea potenţialelor puncte de deturnare din sau în lanţul de
aprovizionare, pe baza codului UIT. Sistemul este gestionat de către Ministerul
Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Centrul Naţional
pentru Informaţii Financiare.

Sistemul RO e-Transport include:
a)module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt
înregistrate datele referitoare la expeditor şi beneficiar, denumirea,
caracteristicile, cantităţile şi contravaloarea bunurilor transportate, locurile de
încărcare şi descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat,
precum şi codul UIT generat;
b)elemente de interconectare cu alte sisteme de monitorizare: camere de luat
vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantităţilor de
produse transportate, precum şi orice alte dispozitive specifice de
monitorizare a traficului rutier;
c)componente software pentru analiza integrată a datelor.
(2) Sistemul RO e-Transport utilizează date şi informaţii deţinute la nivelul
instituţiilor sau autorităţilor publice, precum şi al structurilor subordonate sau
coordonate de către acestea,”

OUG nr. 41 din 2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind
monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO
e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative. Monitorul oficial nr. 356 din
11.04.2022

Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori

      a) destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz; 

     b) beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

     c) furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz; 

     d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit.

     Utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate. Codul UIT este înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugări.

        Utilizatorii declară în sistemul RO e-Transport, prin opţiune, datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei și până la data de 1 iulie 2022.

       Începând cu data de 1 iulie 2022 utilizatorii sunt obligaţi să declare în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Nerespectarea prevederilor ordonanței constituie contravenţie (dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât,

potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni), fiind sancționate cu amenzi care pot ajunge la 100.000 lei în

cazul persoanelor juridice (începând cu 1 iulie 2022).

        Procedura de aplicare a ordonanţei de urgenţă şi categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării se stabilesc prin ordin comun al preşedintelui ANAF şi al Autorităţii Vamale Române, în termen de 30 de zile. Prin ordin al preşedintelui ANAF emis în termen de 15 zile se stabilesc bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport.

 

Sistemul naţional RO e-Transport, pentru monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, precum legume, fructe, băuturi alcoolice, produse minerale, îmbrăcăminte şi încălţăminte, va deveni obligatoriu de la 1 iulie 2022, conform unui proiect de ordonanţă de urgenţă, acest sistem urmând să fie interconectat cu alte sisteme.

ORDIN Nr. 12/2022 din 6 ianuarie 2022
privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B

ANEXĂ
Produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B

1. Legume, fructe, rădăcini şi tuberculi alimentari, alte plante comestibile:

— COD NC de la 0701 – 0714 inclusiv Legume comestibile şi anumite rădăcini şi tuberculi

— COD NC de la 0801 – 0814 inclusiv  fructe comestibile şi fructe cu coajă lemnoasă; coajă de citrice sau de pepeni

2.Bauturi alcoolice

-COD NC de la 2203 – 2208 inclusiv  Băuturi, băuturi spirtoase

3. Construcţii noi

– Construcţiile noi sunt cele menţionate la art. 292 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

4.Produse minerale (apă minerală  naturală, nisip şi pietriş)

5.Îmbrăcăminte şi încălţăminte[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut