[:ro]Modificari ale IMPOZITULUI pe VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR IULIE 2022[:]

[:ro]Modificari ale IMPOZITULUI pe VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR IULIE 2022[:]

[:ro]OG nr.16/2022 – MODIFICĂRI CODUL FISCAL

Se restrange încadrarea în categoria plătitorilor de impozit pe veniturile

microîntreprinderilor, noile condiții care trebuie indeplinite cumulativ sunt :

 

  1. realizarea de venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale (condiție nouă);
  2. b) existența cel puțin a unui salariat (condiție nouă);
  3. c) realizarea de venituri anuale sub 500.000 euro (anterior era sub 1.000.000 euro);
  4. d) să nu aibă asociați care dețin peste 25% din titlurile de participare la mai mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntrepinderilor (condiție nouă);
  5. e) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţileadministrativ-teritoriale;
  6. f) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau lainstanţele judecătoreşti, potrivit legii.

 

HoReCa

A fost introdusă o categorie de persoane juridice obligate la plata impozitului

pe veniturile microîntreprinderilor, chiar dacă nu îndeplinesc cumulativ condițiile

de mai sus: hotelurile, pensiunile, restaurantele, terasele barurile. În situația în

care acești contribuabilii obțin venituri și din alte activități aceștia vor aplica

pentru acestea sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit.

 

.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 — «Hoteluri și alte facilități de cazare similare», 5520 — «Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată», 5530 — «Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere», 5590 — «Alte servicii de cazare», 5610 — «Restaurante», 5621 — «Activități de alimentație (catering) pentru evenimente», 5629 — «Alte servicii de alimentație n.c.a.», 5630 — «Baruri și alte activități de servire a băuturilor  aplica prevederile mentionate  anterior , chiar dacă nu îndeplinesc cumulativ condițiile de mai sus9(a)-(f))

 

A fost extinsă categoria persoanelor juridice exceptate de la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fiind adăugate următoarele:

-societățile din domeniul bancar;
-societățile din domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv intermediere; societățile din domeniul jocurilor de noroc;
-societățile care care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

* A fost eliminată posibilitatea de opțiune pentru aplicarea impozitului pe profit în situația în care erau îndeplinite condițiile legate de valoarea capitalului social (peste 45.000 lei) și de numărul de salariați (cel puțin 2);

* Cota de impozitare va fi de 1% (toate microîntreprinderile având cel puțin un salariat).

* A fost stabilită ordinea de diminuare a impozitului:

  1. Sponsorizările;
  2. Costul caselor de marcat;
  3. Reducerea conform OUG 153/2020.

* Pe perioada aplicării prevederilor O.U.G. nr. 153/2020, declaraţia informativă F107 se depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

 [:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut