Servicii consultanta

 

 

 

 

 

 

Servicii de consultanta oferite:

 • identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai adecvate
 • studii si analize privind oportunitatile create de legislatia fiscala si contabila;
 • furnizarea operativa a celor mai recente modificari ale actelor normative cu caracter fiscal, precum şi a posibilitatilor de valorificare a acestor informatii si de adaptare la schimbarile legislative intervenite;
 • analiza fluxurilor financiare si cash-flow;
 • intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
 • impozitul pe venitul si/sau pe profit;
 • consultanta sub forma de verificari cu caracter fiscal pentru a stabili în ce masura calcularea si varsarea impozitelor (taxa pe valoarea adaugata, impozit pe profit, impozit pe veniturile nerezidentilor, impozit pe venit pentru care exista obligatia de calcul, retinere si virare) s-a efectuat corect si daca prevederile legislatiei fiscale au fost respectate în mod riguros;
 • consultanţă la problemele legate de procedura fiscala;
 • reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale ITM;
 • asistenta la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
 • consultanta privind reglementarile pentru activitatile de import si export;
 • participarea la redactarea contestatiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale;
 • consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora etc
 • impozitare internationala
 • informare continua prin fax, e-mail, telefon
Sari la conținut