[:ro] Situaţii financiare pentru 2017 – OMFP 470/2018[:]

[:ro] Situaţii financiare pentru 2017 – OMFP 470/2018[:]

[:ro] 

Prin ordin se aduc o serie de precizări privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Se aduc totodată şi câteva modificări şi completări la Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, precum şi la Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016.
Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele:
a)        pentru societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
b)        pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) – (3) din Legea nr. 82/1991, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

” 5. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594, denumirea contului 8038 se modifică astfel:
“Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare”.
6. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se introduc conturile 6584 “Cheltuieli cu
sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări” şi 7586 “Venituri reprezentând transferuri cuvenite
în baza unor acte normative speciale”*1).
————
*1) În acest cont se evidenţiază veniturile reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative
speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.
7. În funcţiunea contului 666 “Cheltuieli privind dobânzile” din cadrul capitolului 16 “Funcţiunea
conturilor” se elimină elementul “valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operaţiunile
de cumpărare cu plata în rate (471)”.
8. În funcţiunea contului 766 “Venituri din dobânzi” din cadrul capitolului 16 “Funcţiunea
conturilor” se elimină elementul “valoarea dobânzilor înregistrate pe venituri, pentru operaţiunile
de vânzare cu plata în rate (472)”.
9. La capitolul 16 “Funcţiunea conturilor” se elimină funcţiunea contului 8038 “Bunuri primite în
administrare, concesiune şi cu chirie” şi se introduce funcţiunea contului 8038 “Bunuri primite în
administrare, concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare”, cu următorul cuprins:
“Contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare»”
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune
şi cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii naţionale, societăţi, precum şi a bunurilor din
domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active.
În debitul contului 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie şi alte bunuri similare» se
înregistrează valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune şi cu chirie de către
regii autonome, societăţi/companii naţionale, societăţi, precum şi a bunurilor din domeniul privat al
statului, care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active, iar în credit, valoarea celor restituite.
Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune şi
cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii naţionale, societăţi, precum şi a bunurilor din
domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca active, existente în entitate la
un moment dat.”[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut