[:ro]Legea prevenirii , legea nr. 270/2017[:]

[:ro]Legea prevenirii , legea nr. 270/2017[:]

[:ro]        Scopul legii este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii, ajutand contribuabilii care se afla la prima abatere, organul de control indeplinindu-si astfel si functia de indrumare.

Dupa dex prevenirea se defineste astfel: -Evitarea unui rău prin măsuri luate la timp; preîntîmpinare

-avertizare, informare, înștiințare
       Toate autorităţile publice cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor vor avea obligaţia ca în 3 luni de la data intrării în vigoare a legii să elaboreze şi să difuzeze materiale special dedicate informării publice privind legislaţia în vigoare  referitoare la contravenţii, speram ca ele vor fi functionale slujind scopul legii.

Definitii in sensul legii:

masura de remediere – orice masura dispusa de agentul constatator in planul de remediere care are ca finalitate indeplinirea de catre contravenient a obligatiilor prevazute de lege in sarcina sa;
– plan de remediere – anexa la procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii incheiat in conditiile prevazute la art. 4, prin care agentul constatator stabileste masuri si un termen de remediere;
termen de remediere – perioada de timp de maximum 90 de zile calendaristice de la data inmanarii sau, dupa caz, a comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii incheiat in conditiile art. 4, in care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate si indeplinirii obligatiilor legale; durata termenului de remediere se stabileste cu luarea in considerare a circumstantelor savarsirii faptei si a duratei de timp necesare pentru indeplinirea obligatiilor legale; durata termenului de remediere stabilita de organul de control nu poate fi modificata.

 Pentru anumite contravenţii, stabilite prin hotărâre a Guvernului, agentul constatator va aplica doar sancţiunea avertismentului la care va anexa un plan de remediere. 

In cazul persoanelor care nu sunt obligate sa tina registrul unic de control(PFA ul optional) reglementat de Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, agentul constatator are obligatia sa verifice in evidentele autoritatii/institutiei publice din care face parte daca contravenientul a mai beneficiat  de sanctiunea avertismentului( plan de remediere)
Agentul constatator are obligatia sa faca mentiuni in registrul unic de control cu privire la planul de remediere. Prevederile art. 4 din Legea nr. 252/2003 raman aplicabile.

        În termen de maximum 10 zile de la data expirării termenului de remediere autoritatea publică are obligaţia de a relua controlul şi de a verifica dacă problemele semnalate au fost remediate. În caz contrar, se va întocmi un nou proces verbal de constatare a contravenţiei cu aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia specifică. Daca  contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie în termen de 3 ani i se vor aplica sanctiunile prevazute de legislatia specifica.  

Practic în acest moment legea prevenirii nu reglementează niciun domeniu în care se aplică. O sa vedem daca va fi sau nu o forma fara fond.[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut