[:ro]Modificari impozit pe Profit(norme metodologice) – HG 354/2018 – NORME METODOLOGICE COD FISCAL[:]

[:ro]Modificari impozit pe Profit(norme metodologice) – HG 354/2018 – NORME METODOLOGICE COD FISCAL[:]

[:ro]Modificările şi completările aduse la Normele metodologice vizează următoarele aspecte principale:

IMPOZITUL PE PROFIT:
–        deductibilitatea cheltuielilor cu creanţele înstrăinate;

“a) sumele reprezentând reducerea sau anularea de provizioane specifice/ajustări pentru depreciere sau,
după caz, valori ale pierderilor aşteptate, aferente creanţelor înstrăinate, care au fost deductibile la
determinarea rezultatului fiscal, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, în cazul în care nu sunt
înregistrate pe venituri, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sunt elemente similare veniturilor;
b) sumele reprezentând preţul de cesiune al creanţelor, în cazul în care nu sunt înregistrate pe venituri,
potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sunt elemente similare veniturilor;
c) sumele reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate, în cazul în care nu sunt înregistrate pe
cheltuieli, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, sunt elemente similare cheltuielilor; în cazul în
care cesionarul cedează creanţa, valoarea creanţei înstrăinate este costul de achiziţie al acesteia.”

 

pentru determinarea limitei deductibile de 30% din valoarea creanţelor înstrăinate, se au în vedere următoarele:
“a) în cazul în care o parte din valoarea creanţelor înstrăinate este înregistrată pe cheltuieli, potrivit
reglementărilor contabile aplicabile, şi o parte din valoarea creanţelor înstrăinate reprezintă elemente
similare cheltuielilor, potrivit pct. 5 alin. (3^1) lit. c), partea din sumele reprezentând valoarea creanţelor
înstrăinate înregistrată pe cheltuieli se însumează cu partea din sumele reprezentând valoarea creanţelor
înstrăinate care reprezintă elemente similare cheltuielilor, iar sumele care depăşesc limita de 30% din
valoarea creanţelor înstrăinate reprezintă sume nedeductibile pentru determinarea rezultatului fiscal;
b) în cazul în care întreaga valoare a creanţelor înstrăinate reprezintă elemente similare cheltuielilor,
potrivit pct. 5 alin. (3^1) lit. c), partea care depăşeşte limita de 30% din valoarea creanţelor înstrăinate
reprezintă sume nedeductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.”

–        determinarea pierderii generate de diferenţele de curs valutar la împrumuturi şi instrumente legate de obţinerea de finanţare;

–        cursul de schimb utilizat pentru determinarea plafonului deductibil reprezentând echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, în cazul contribuabililor care calculează, declară şi plătesc impozitul pe profit trimestrial.

–        aplicarea prevederilor art. 402 din Codul fiscal în cazul contribuabililor care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, precum şi în cazul contribuabililor care se dizolvă cu lichidare;

–        exemplificarea modului de determinare a nivelului deductibil al costurilor excedentare ale îndatorării, în cadrul noilor reguli privind limitarea deductibilităţii dobânzii şi a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic.[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut