[:ro]plafon TVA 300.000lei a devenit realitate[:]

[:ro]plafon TVA 300.000lei a devenit realitate[:]

[:ro]In sfarsit s-a promulgat Legea care aproba Ordonanţa Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Pragul de 300.000lei la TVA  a devenit realitate, firmele vor fi scutite de tva pana la el(regim special de scutire).

Masuri tranzitorii:

  • ” persoanele impozabile înfiinţate anterior anului 2018 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 şi data de 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, denumită în continuare perioada de referinţă. În cazul în care nu au depăşit acest plafon în perioada de referinţă, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depăşesc plafonul de 300.000 lei până la data de 31 decembrie 2018. La determinarea plafonului de 300.000 lei se ia în calcul şi cifra de afaceri realizată în perioada de referinţă;”
  • “persoanele impozabile înfiinţate în perioada de referinţă au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depăşesc în perioada respectivă plafonul de 220.000 lei. În cazul în care nu au depăşit acest plafon în perioada de referinţă, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depăşesc plafonul de 300.000 lei până la data de 31 decembrie 2018;”
  • “persoanele impozabile înfiinţate începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia solicitării înregistrarii în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depăşesc plafonul de 300.000 lei, de la înfiinţare până la 31 decembrie 2018”
  • “prin excepţie de la prevederile lit. a) şi b), persoanele impozabile pentru care obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 310 alin. (6) din Legea nr.227/2015 cu modificările şi
    completările ulterioare, ar interveni începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât în situaţia în care depăşesc plafonul de 300.000 lei până la data de 31 decembrie 2018”
  • “persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada de referinţă, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de 300.000 lei
  • persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2018 pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după data de 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2017, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 300.000 lei

Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr. 227/2015

Legea intra in vigoare la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

https://bitm.ro/4026_httpcontaconect-rop22357/[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut