[:ro]Declaratia 600[:]

[:ro]Declaratia 600[:]

[:ro]Ordinul preşedintelui ANAF nr. 4140 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice (Monitorul Oficial nr. 1041 din 29 decembrie 2017).

OPANAF 4140/2017 – Formular 600 pentru declarare CAS şi CASS

Se aprobă modelul formularului 600 “Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”;
Formularul se utilizează de persoanele fizice care sunt obligate la plata CAS şi CASS în anul 2018, precum şi de persoanele fizice care doresc, prin opţiune, să se asigure;

Formularul se depune până la data de 31 ianuarie 2018;

A)În cazul CAS (asigurare pentru pensii) sunt obligate să depună declaraţia 600 persoanele fizice care nu au calitatea de pensionari şi care se încadrează în una sau mai multe din situaţiile următoare:
a) venitul net realizat în anul 2017 din activităţi independente, exclusiv cheltuielile reprezentând CAS, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului 2017, este cel puţin egal cu 1.900 lei (salariul minim din ianuarie 2018);
b) venitul net lunar estimat a se realiza din activităţi independente este cel puţin egal cu 1.900 lei, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual în sistem real;
c) valoarea lunară a normelor de venit din anul 2017, obţinută prin raportarea normei anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului 2017, după aplicarea corecţiilor, este cel puţin egală cu 1.900 lei în cazul contribuabililor care în anul fiscal 2017 au desfăşurat activităţi independente impuse pe bază de norme de venit;
d) venitul net lunar realizat în 2017, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii forfetare de 40%, raportat la numărul lunilor de activitate din 2017, este cel puţin egal cu 1.900 lei, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabileşte potrivit prevederilor art. 72 şi 73 din Codul fiscal.

B) În cazul CASS (asigurare pentru sănătate) sunt obligate să depună declaraţia 600 persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS (ex. copiii, studenţii, persoanele coasigurate), dacă au realizat în anul 2017 venituri cumulate de cel puţin 22.800 lei (12 * 1.900) din una sau mai multe surse de venituri, din următoarele categorii:
a) venituri din activităţi independente;
b) venituri din asocieri cu persoane juridice;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
d) venituri din investiţii;
e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
f) venituri din alte surse.

De ex: daca ati obtinut venituri numai din dividende anul trecut care depasesc 22.800lei veti bifa investitii din partea de CASS si nu bifati nimic din partea CAS.[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut