[:ro]Registrul de evidenţă fiscală pentru persoane fizice(ORDIN Nr. 3254/2017 din 19 decembrie 2017 )[:]

[:ro]Registrul de evidenţă fiscală pentru persoane fizice(ORDIN Nr. 3254/2017 din 19 decembrie 2017 )[:]

[:ro] Registrul de evidenţă fiscală trebuie ţinut şi completat de persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente.
A)     Persoanele fizice pentru care venitul net anual se stabileşte în sistem real, în baza datelor din contabilitate, au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală integral, în conformitate cu prevederile ordinului. 
B)       Persoanele fizice pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia să completeze în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri. (art1 cu(2))

       Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot completa în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri sau îşi pot îndeplini obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi au optat pentru stabilirea impozitului ca impozit final, potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal, nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală.(ART1 cu (3)
      Registrul de evidenţă fiscală are ca scop înscrierea informaţiilor care stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în Declaraţia privind venitul realizat din România.
   !!!!!!!    Înregistrarea venitului brut anual în Registru se efectuează în funcţie de natura activităţii, pe fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.
  !!!!!!  Cheltuielile deductibile anual se evidenţiază în Registru, după caz, în funcţie de natura acestora, pe fiecare sursă din fiecare categorie de venit, astfel încât să corespundă cu cele înscrise în Declaraţia privind venitul realizat din România.

TVA colectată potrivit regulilor prevăzute în titlul VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul
fiscal nu reprezintă venit şi nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală.

TVA dedusă potrivit regulilor prevăzute în titlul VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul
fiscal, nu reprezintă cheltuială şi nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală.

Nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală cheltuielile reprezentând contribuţii sociale
obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite potrivit prevederilor titlului
V “Contribuţii sociale obligatorii”, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o
formă de asociere. Deducerea acestor cheltuieli se efectuează la recalcularea venitului net
anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75 din Codul fiscal, de organul fiscal competent.

 !!!!!   Contribuabilii pot ţine Registrul de evidenţă fiscală în formă scrisă sau electronică, cu respectarea modelului şi conţinutului prevăzute în anexa nr. 1 la ordin. 
        Registrul de evidenţă fiscală se întocmeşte într-un singur exemplar de către contribuabili, fără a se lăsa rânduri libere, completându-se câte o filă din modelul prevăzut în anexa nr. 1, după caz, pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.
      Registrul de evidenţă fiscală se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii, fie în formă scrisă, fie în format electronic.

Modelul şi conţinutul Registrului de evidenţă fiscală
_________________________________________
| Anul ….. |
|_________________________________________|
_________________________________________
| Rectificare |
|_________________________________________|
_________________________________________
| Sursa de venit/categorie de venit |
|_________________________________________|
– model –
_______________________________________________________________
|Nr. | Elemente de calcul pentru stabilirea venitului | Valoare |
|crt.| net anual/pierderii nete anuale | – lei – |
|____|________________________________________________|_________|
| | | |
|____|________________________________________________|_________|
| | | |
|____|________________________________________________|_________|
| | | |
|____|________________________________________________|_________|
ANEXA 2
Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare ale Registrului de evidenţă fiscală
1. Denumire: Registru de evidenţă fiscală
2. Format: A4/t1.
3. Caracteristici de tipărire: carnete de 100 file, numerotate automat
4. Se utilizează de către contribuabili pentru înscrierea informaţiilor care au stat la baza determinării
venitului net anual/pierderii nete anuale.
5. Se întocmeşte într-un exemplar.
6. Circulă la contribuabil pentru justificarea calculului venitului net anual/pierderii nete anuale.
7. Se arhivează la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii.

M&J[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut