[:ro]DIVIDENDE TRIMESTRIALE[:]

[:ro]DIVIDENDE TRIMESTRIALE[:]

[:ro] OMFP 3067/2018 – Completare reglementări contabile (dividende trimestriale)

Au fost completate Reglementările contabile (O.M.F.P. nr. 1.802/2014) pentru a putea fi înregistrate în contabilitate operaţiunele de distribuire de dividende în cursul exerciţiului financiar (trimestrial)

 • Alocarea sumelor din profit în trimestrul când se va efectua distribuirea de dividend:

463 ”Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar” = 456 ”Decontări cu asociații/acționarii”.

!!!! 463-Cont de activ, ce reflectă creanța societății asupra asociaților/acționarilor, pentru plățile de dividende anticipate.

 • reținerea impozitului pe dividend, plata dividendului net și a impozitului:
  456 ”Decontări cu asociații/acționarii” = 446 ”Alte impozite și taxe – analitic distinct” cu valoarea impozitului

456 ”Decontări cu asociații/acționarii” = 5121 ”Conturi la bănci

SI  în lei”/5311 ”Casa în lei” cu plata dividendului net

446 ”Alte impozite și taxe – analitic distinct” cu valoarea impozitului = 5121 ”Conturi la bănci în lei”/5311 ”Casa în lei” cu plata impozitului pe dividende.

 • aprobarea situațiilor financiare anule și constatarea dividendului anual final:
  121 ”Profit sau pierdere” = 117 ”Rezultatul reportat – profit” cu data de 01 ianuarie din anul următor
  117 ”Rezultatul reportat – profit” = 457 ”Dividende de plată” cu suma reprezentând dividendele anuale finale, în baza situațiilor financiare anuale
  457 ”Dividende de plată” = 463 ”Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar” cu suma dividendelor deja distribuite trimestrial.

“funcţiunea contului 463 “Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar”, cu următorul cuprins:
“Contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exerciţiului financiar şi care urmează să se regularizeze după aprobarea situaţiilor financiare anuale.
Contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» este un cont
de activ.
În debitul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»
se înregistrează:
– suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar (456).
În creditul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»
se înregistrează:
– suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar şi regularizate pe seama dividendelor
anuale (457);
– sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii (512, 531).
Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exerciţiului
financiar.”

Entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, vor întocmi situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere. Situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.

 În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se va efectua inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Situaţiile financiare interimare se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.

!!!! Atentie la pierderile reportate trebuie sa tineti cont de ele inainte sa repartizati dividende

 

Asociații/acționarii ce au încasat sume în plus au obligația să le restituie în termen de 60 de zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. În acest caz, sumele plătite în plus trebuie să se regăsească în debitul contului 463 ”Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar” . Pentru un impozit pe dividende platit la o valoare mai mare se face regularizare.

 

 [:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut