[:ro]Formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale[:]

[:ro]Formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale[:]

[:ro]Ordinul nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale, stabileste principalele tipizate.

Nr. anexeiDenumireaModel
1Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transportModel 2016 ITL 016
2Decont impozit pe spectacoleModel 2016 ITL 017
3Nota de platăModel 2016 ITL 018
4Borderou desfășurător al încasărilorModel 2016 ITL 019
5Proces-verbal de verificare casierModel 2016 ITL 020
6Registru de rol nominal unicModel 2016 ITL 021
7Registru de rol alte venituriModel 2016 ITL 022
8Extras de rolModel 2016 ITL 023
9Matricolă pentru evidența centralizată a impozitului pe clădiri, a taxei pe clădiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren și a impozitului pe mijloacele de transportModel 2016 ITL 024
10Borderou de debite – scăderiModel 2016 ITL 025
11Confirmare de primire a debitelorModel 2016 ITL 026
12Anunț individual pentru comunicarea prin publicitateModel 2016 ITL 027
13Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitateModel 2016 ITL 028
14Proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitateModel 2016 ITL 029
15Legitimație pentru funcționarul public din organul fiscal local cu atribuții în: stabilirea, constatarea, controlul fiscal, inspecția fiscală, urmărirea, executarea silită, încasarea impozitelor și taxelor locale și a altor venituri la bugetul localModel 2016 ITL 030
16Ordin de serviciuModel 2016 ITL 031
17Aviz de inspecție fiscalăModel 2016 ITL 032
18InvitațieModel 2016 ITL 033
19Proces-verbal de reținere/restituire de înscrisuriModel 2016 ITL 034
20Decizie de impunere privind creanțele d0at0or1ate7b8ug7et6ulu9i l1oc8al0, în2u2rm0a1ins6pecției fiscaleModel 2016 ITL 035
21Decizie privind nemodificarea bazei de impunereModel 2016 ITL 036
22SomațieModel 2016 ITL 037
23Titlu executoriuModel 2016 ITL 038
24Proces-verbal privind comunicarea somațieiModel 2016 ITL 039
25Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriuModel 2016 ITL 040
26Decizie de instituire a măsurilor asigurătoriiModel 2016 ITL 041
27Decizie de ridicare a măsurilor asigurătoriiModel 2016 ITL 042
28Adresă de înființare a popririi asigurătoriiModel 2016 ITL 043
29Adresă de înființare a popririiModel 2016 ITL 044
30Înștiințare privind înființarea popririiModel 2016 ITL 045
31Proces-verbal de constatare a contravențieiModel 2016 ITL 046
32Proces-verbal de identificare bunuri mobileModel 2016 ITL 047
33Proces-verbal de identificare bunuri imobileModel 2016 ITL 048
34Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobileModel 2016 ITL 049
35Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobileModel 2016 ITL 050
36Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobileModel 2016 ITL 051
37Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuriModel 2016 ITL 052

(2) Tipizatele utilizate de către organele fiscale locale se codifică, după cum urmează:

a) “Model 2016”, reprezentând anul începând cu care acestea se utilizează;

b) grupa de litere “ITL”, reprezentând acronimul de la impozite și taxe locale;

c) cifrele “016-052”, care reprezintă elementele de identificare ale fiecărui formular tipizat.

 

http://www.impozitelocale1.ro/formularePJ.html

Ordinul nr. 2594/2016 MDRAP completeaza tipizatele

Nr. anexăDenumireaModel
1Proces-verbalModel 2016 ITL 055
2Raport de inspecție fiscalăModel 2016 ITL 056
3Decizie de restituire a sumelor de la bugetul localModel 2016 ITL 057
4Proces-verbal privind cheltuielile de executare silităModel 2016 ITL 058
5Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silităModel 2016 ITL 059
6Cerere pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavăriModel 2016 ITL 060
7Autorizație de foraje sau excavăriModel 2016 ITL 061
8Cerere pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie și televiziune prin cabluModel 2016 ITL 062
9Autorizație privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie și televiziune prin cabluModel 2016 ITL 063
10Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construireModel 2016 ITL 064
11Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobileModel 2016 ITL 065
12Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobileModel 2016 ITL 066
13Proces-verbal de licitație pentru bunuri mobileModel 2016 ITL 067
14Proces-verbal de licitație pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri imobileModel 2016 ITL 068
15Proces-verbal privind valorificarea bunurilor mobile sechestrateModel 2016 ITL 069
16Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării siliteModel 2016 ITL 070
17Proces-verbal de transfer al obligațiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabilModel 2016 ITL 071
18Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabileModel 2016 ITL 072
19Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesoriiModel 2016 ITL 073
20Proces-verbal de scădere din evidență a obligațiilor fiscaleModel 2016 ITL 074
21Proces-verbal de constatare și declarare a stării de insolvabilitateModel 2016 ITL 075

[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut