Declaraţia 010 trebuie depusă până mâine de către anumiţi contribuabili!

Declaraţia 010 trebuie depusă până mâine de către anumiţi contribuabili!

Formularul 010 şi anume Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică trebuie depusă până mâine de anumiţi contribuabili.

Acest formular a fost recent modificat prin Ordinul nr. 511/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 110/2017.

Cine depune acest formular?

Acesta trebuie depus de către persoanele juridice care au îndeplinit la 31 decembrie 2016 condițiile prevăzute la art. art. 47 din Codul fiscal, respectiv au realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 de euro.

Astfel, obligația depunerii formularului de mențiuni 010, pentru modificarea vectorului fiscal, revine firmelor ce au fost plătitoare de impozit pe profit la final de 2016 și care își modifică sistemul de impozitare din 2017, devenind plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. 

Menţionăm că obligația depunerii declarației de mențiuni 010 revine, tot până vineri, și firmelor din domeniul cazării și cel al alimentației publice care au fost plătitoare de impozit pe profit la final de 2016, și care ar fi aplicat acest sistem și în acest an, în cazul în care nu ar fi apărut noul impozit specific

Procedura de depunere

Potrivit ştirilor juridice, declaraţia se depune direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Organul fiscal competent pentru contribuabilii care se înregistrează direct (reprezentant legal) sau prin împuternicit este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei  de menţiuni, organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat.

Cum trebuie completat formularul?

Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ  şi corect toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar  celălalt exemplar se depune la organul fiscal  competent.

În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile  formularului cu datele valabile la momentul  declarării, indiferent dacă acestea  au mai fost declarate.

Sancţiune nedepunere declaraţie!

Atenţie! Nedepunerea până vineri a declarației 010 de mențiuni va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii și mari, respectiv între 500 și 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice.

 

Acest articol Declaraţia 010 trebuie depusă până mâine de către anumiţi contribuabili! a fost publicat prima data pe Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare.

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut