Multinaţionalele sunt obligate să depună la ANAF raportul financiar pentru fiecare ţară!

Multinaţionalele sunt obligate să depună la ANAF raportul financiar pentru fiecare ţară!

În Monitorul Oficial a fost publicat recent un act normativ care aduce modificări Codului de procedură fiscală și care transpune, în legislația națională, o directivă europeană care impune multinaționalelor mai multe cerințe de transparență.

Scopul este acela de a combate evaziunea fiscală şi de a asigura schimbul de informaţii între ţari.

Este vorba despre O.U.G. nr. 42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Actul normativ detaliază condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o entitate rezidentă fiscal în România pentru a raporta informații fiscale referitoare, printre altele, la suma veniturilor, profitul/ pierderile, capitalul declarat, profitul nedistribuit sau numărul de salariați.

Actul normativ transpune în legislația națională Directiva (UE) 2016/881 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații fiscale. Directiva asigură concurența loială între grupurile de întreprinderi multinaționale din Uniunea Europeană și cele din afara acesteia, dar care dețin una sau mai multe entități situate în Uniunea Europeană, întrucât prin prevederile sale ambele categorii de grupuri sunt supuse obligației de raportare.

Se are în vedere reglementarea obligației grupurilor fiscale de a furniza anual rapoarte care includ informații fiscale referitoare la suma veniturilor, profitul/pierderile, capitalul declarat, profitul nedistribuit, numărul de salariați și imobilizările corporale.

Se prevăd obligaţii pentru multinaţionale

O societate – mamă finală a unui grup de întreprinderi multinaţionale care îşi are rezidenţa fiscală în România sau o altă entitate raportoare au obligaţia să depună un raport pentru fiecare ţară în parte, pentru fiecare an fiscal de raportare, în termen de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaţionale.

Potrivit ştirilor juridice, la rândul ei autoritatea competentă din România care primeşte raportul pentru fiecare ţară în parte prin intermediul schimbului de informaţii automat transmite raportul pentru fiecare ţară în parte oricărui altui stat membru în care, pe baza informaţiilor din raportul pentru fiecare ţară în parte, una sau mai multe entităţi constitutive din grupul de întreprinderi multinaţionale al entităţii raportoare îşi au rezidenţa fiscală sau sunt supuse impozitării pentru activitatea economică desfăşurată prin intermediul unui sediu permanent.

Se prevăd sancţiuni în cazul în care nu sunt depuse la ANAF raportările

Astfel se prevede că, constituie contravenţie depunerea cu întârziere de către entităţile raportoare a raportului pentru fiecare ţară în parte sau transmiterea de informaţii incorecte ori incomplete precum şi nedepunerea de către entităţile raportoare a raportului pentru fiecare ţară în parte.

Atenţie! Amenzile se ridică de la 30.000 lei la 50.000 lei în cazul depunerii cu întârziere de către entităţile raportoare a raportului pentru fiecare ţară în parte sau transmiterea de informaţii incorecte ori incomplete sau cu amendă de la 70.000 lei la 100.000 lei  în cazul nedepunerii de către entităţile raportoare a raportului pentru fiecare ţară în parte.

Acest articol Multinaţionalele sunt obligate să depună la ANAF raportul financiar pentru fiecare ţară! a fost publicat prima data pe Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare.

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut