[:ro]Proiecte de Ordin in lucru- aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA[:]

[:ro]Proiecte de Ordin in lucru- aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA[:]

[:ro] 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA prin preluarea informațiilor înscrise în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA publicat pe site-ul ANAF.
Registrul este gestionat cu ajutorul aplicației informatice

Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA cuprinde, pentru fiecare
persoană impozabilă, următoarele informaţii:
a) codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art.316 din Codul fiscal;
b) denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile/instituției publice;
c) adresa domiciliului fiscal;
d) data înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA;
e) data aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (ziua următoare înscrierii în
registru);
f) modul de aplicare a mecanismului plății defalcate a TVA: obligatoriu sau opțional,
cu specificarea datei de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie sau opțională, după
caz, pentru fiecare situație în parte;
g) data încetării aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (data radierii
persoanei impozabile din registru) și motivul radierii persoanei impozabile din registru:
opțional sau ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA;
h) informații privind istoricul actualizărilor în registru (date privind înscrierile și
radierile persoanelor impozabile din registru, precum și modul de aplicare a mecanismului,
pentru fiecare înregistrare în parte).

Înscrierea în registru se face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării,pentru cei care opteaza voluntar.

Acelasi termen de  3 zile si pentru firmele  aflate in  insolventa,

!!!Atentie inscriere din oficiu

pentru persoanele impozabile care, începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală,neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală,

în cuantum mai mare de  -15.000 de lei în cazul contribuabililor mari,

-10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii,

-5.000 de lei pentru restul contribuabililor.

Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, începând cu data de 1 a celei de-a doua luni
următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadență

Persoanele interesate pot accesa informații privind contribuabilii înscriși în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, utilizând codul de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului despre care se caută informații

Se poate vedea daca firma respectiva  este sau a fost in trecut platitoarea de TVA  split.

!!!!!!Persoanele care au aplicat obligatoriu mecanismul de plată defalcată a TVA (au avut obligatii fiscale reprezentand tva) daca nu se mai afla in situatia initiala pot depune notificare la organul fiscal competent prin care renunță la aplicarea acestui mecanism, putandu-se renunta dupa o perioada de minimum 6 luni. Radierea facandu-se în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării

 

 

 [:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut