Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale a suferit unele modificări!

Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale a suferit unele modificări!

Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial a suferit recent unele completări.

Completările au fost aduse prin Ordinul nr. 894/2017 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial nr. 467/2017.

Potrivit noutăţii legislative prin acest ordin a fost extinsa lista erorilor constatate, pentru care se pot face corecţii prin depunerea unui nou set de documente, cu două noi situaţii, şi anume :
– completarea eronată a codului unic de înregistrare al unităţii raportoare
– completarea eronată a indicatorilor raportaţi prin formularul Bilanţ/Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte, etc) şi acest aspect este cuprins în declaraţia pe propria răspundere privind erorile constatate.

În cazul corectării unor erori, menţionate în procedura de la Ordinul nr. 450/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ulterior depunerii situaţiilor financiare anuale sau a raportărilor contabile anuale, operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune numai la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice un alt set de situaţii financiare anuale şi documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informaţii corectate.

Entităţile vor depune situaţiile financiare anuale, raportările contabile anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format electronic, împreuna cu situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate.

Potrivit comunicatului transmis de ANAF concomitent, administratorul trebuie să depună şi o declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum şi faptul că acestea reflectă realitatea entităţii raportoare.

Un exemplar în format tipărit al acestei declaraţii va fi depus la registraturile unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu situaţiile financiare anuale corectate.

Acest articol Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale a suferit unele modificări! a fost publicat prima data pe Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare.

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut