Noutăţile Declaraţiei 010!

Noutăţile Declaraţiei 010!

În materia declaraţiilor recent ANAF a modificat mai multe formulare, iar unul dintre lee este declaratia 010.

Reamintim ca în Monitorul Oficial din 10.05.2017 a fost publicat Ordinul nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Conform ordinului amintit, modificarea Formularului 010 (Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridica) constă în introducerea unor informaţii referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii contribuabililor pe baza de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii.

Ce se modifică?

Concret, în urma modificării, Formularul 010 se completează şi cu informaţii referitoare la denumirea persoanei juridice/numele şi prenumele persoanei fizice, autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). Astfel, la punctul IV Alte date privind contribuabilul, rândul 7 Contabilitatea este organizată şi condusă pe baza de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii conform art. 10, alin. 3 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, exista două opţiuni de răspuns: „DA” sau „NU”.

– în cazul în care răspunsul este „DA”, este necesară completarea anexei la Formularul 010 prin care se declară persoana (fizica sau juridică) cu care s-a incheiat contractul de prestări servicii;
– în cazul răspunsului negativ („NU”), nu este necesar să se declare informaţii suplimentare.
– în anexă se completează următoarele informaţii (pe lânga datele contribuabilului, respectiv CUI şi denumire):

  • Denumire/Nume, prenume persoana autorizată potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din Romania – se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Cod de identificare fiscala (CIF/CNP) – se completează cu codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscala, inscris în certificatul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice;
  • Număr contract – se completează cu numarul contractului de prestări servicii încheiat in domeniul contabilitatii;
  • Data încheierii contractului de prestări servicii in domeniul contabilităţii – se completează cu data încheierii contractului;
  • Data inceput contract si data sfarsit contract – se completeaza cu data inceperii contractului, respectiv cu data de sfarsit a contractului;
  • Număr autorizatie emisă de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania valabila la data semnarii contractului – se completeaza cu numarul autorizatiei emise de Corpul Experţilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, valabila la data semnarii contractului de prestari servicii incheiat in domeniul contabilitatii.

Menţionam că au fost introduse prevederi asemănătoare şi în Formularul 098. Aceste completari deja aplicabile sunt incluse în Ordinul ANAF nr. 1.381/2017, apărut în Monitorul Oficial la aceeaşi data mai sus menţionată.

Acest articol Noutăţile Declaraţiei 010! a fost publicat prima data pe Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare.

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut