[:ro]Beneficiarii reali ai persoanelor juridice, conform Legii nr. 129/2019[:]

[:ro]Beneficiarii reali ai persoanelor juridice, conform Legii nr. 129/2019[:]

[:ro]         Persoanele juridice care au obligatia inregistrarii in Registrul Comertului, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor au obligatia depunerii  unei declaratii privind beneficiarii reali ai societatilor.

Înregistrarea datelor din declarația privind beneficiarul real se face astfel:

  1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
  2. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice (original) ; formular – tip;
  3. Actul de identitate a solicitantului (reprezentantul legal al persoanei juridice sau împuternicitul acesteia) – (copie);
  4. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.

Depunerea se poate face direct de catre solicitant la ORTC , prin posta cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire sau mijloace electronice.

 

Obligatia apare la:

  1. la înmatriculare

Printre celelalte înscrisuri solicitate de lege, la înmatriculare, se va depune și declarația privind beneficiarul real, dată de către reprezentantul legal, în forma prevăzută de Legea nr. 129/2019.

  1. anual

Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

  1. ori de câte ori intervine o modificare

În termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Nedepunerea de către reprezentantul legal a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Nedepunerea in termen de 30 de zile a  declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii

Pentru societatile infiintate inainte de 21.07.2019 termenul de depunere (potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019) este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21.07.2020.

In cazul nedepunerii se sanctioneaza cu amenda de la 5.000lei la 10.000lei.

 21.02.2020 Mihaela[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut