[:ro]OUG 18/2018 – Reglementarea Declaratiei Unice up date D 212[:]

[:ro]OUG 18/2018 – Reglementarea Declaratiei Unice up date D 212[:]

[:ro]Se pare ca Declaratia Unica a devenit realitate.

Anul 2018 va fi pentru declaratia unica un an de tranzitie va avea termenul de depunere 15 iulie 2018.

De anul viitor Declaraţia unica se va depune anual, până la data de 15 martie, depunerea va exclusiv on line. Declaratia va aveau un sistem dublu de bonificatie pentru cei care depun on line si pentru plata inaintea termenului.

Cei care trebuie sa depuna formularul sunt contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor,silvicultura si piscicultura, venituri din activităţi agricole (peste anumite valori) impuse la norme de venit.

Declaratia unica cuprinde :-capitolul aferent veniturilor certe realizate in anul anterior

-capitolul dedicat veniturilor care se estimeaza a se realiza in anul curent depunerii declaratiei.

Declaratia unica va fi de pusa pana la 15 iulie 2018 de persoanele fizice care depuneau declaratiile:

-D200 – „Declaraţia privind veniturile realizate din România”

-D 201 – „Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate”

-D221 – „Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”

-D220 – venitul estimat/norma de venit

– D600 – venitul bază pentru CAS

-D604 – stabilire CASS persoane fără venit

-D605 – stopare CASS persoane fără venit

Dupa depunerea declaratiei se va emite decizie de definitivare a impozitului aferent anului 2017(impozit care va trebui platit in 60 de zile de la comunicare), iar pentru anul in curs 2018 se va inscrie automat in evidenta fiscala un impozit pe venit estimat aferent anului 2018.

Proiectul prevede si bonificatiile pentru anul 2018, dupa cum urmeaza:

-pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform art.79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la 15 iulie 2018, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit platit integral pana la 15 martie 2019, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul net anual platit.

-Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venit se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat platit integral pana la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul net anual estimat platit.

Contribuabilul poate beneficia de ambele bonificatii cumulativ.

Termenul unic de plată pentru impozitul aferent anului 2018 va fi 15 martie 2019, contribuabilul având posibilitatea să efectueze până la această dată plăţi, în ritmul şi în cuantumul dorit (au fost eliminate termenele trimestriale de plăţi anticipate în cursul anului; ANAF nu va mai emite decizii de plăţi anticipate şi nici decizii de regularizare pentru veniturile realizate începând cu anul 2018)

Tot până la data de 15 martie 2019 contribuabilul va trebui să depună declaraţia UNICĂ în care va declara veniturile realizate efectiv în anul 2018 (se definitivează astfel, prin autoimpunere, impozitul aferent anului 2018) şi va estima veniturile pe care preconizează a le realiza în anul 2019.

 O altă noutate este faptul că unităţile administrativ teritoriale (primăriile), mai ales din localităţile unde ANAF nu are sedii, vor fi obligate să acorde sprijin persoanelor fizice în ceea ce priveşte înrolarea în Spaţiul Privat Virtual (SPV), în completarea declaraţiei UNICE, dar şi în transmiterea efectivă a acesteia către ANAF

 

 Contribuabilii care obţin venituri din salarii sau asimilate acestora pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata lunară, de către angajator/plătitor a cotei de 2% din valoarea impozitului datorat, pentru susţinerea ONG-urilor.

CAS -reglementari pe tipuri de venit

Pensionarii nu vor plati cas. In cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala daca contribuabilii sunt si salariati nu datoreaza cas.

In celelalte cazuri  se datoreaza sau nu cas in raport cu nivelul de venit:

-dacă venitul net estimat pentru anul curent  ≥ 22.800 lei – datorează CAS la un venit ales, dar nu mai mic decât nivelul salariul minim brut pe ţară (anual 25% * cel puţin 1.900 lei * 12 luni)

-dacă venitul net estimat pentru anul curent  < 22.800 lei – nu este obligatorie plata CAS (se poate asigura opţional). Totuşi, în situaţia în care în anul viitor, odată cu depunerea declaraţiei finale, se constată depăşirea plafonului atunci se datorează CAS conform lit. a)

Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuale estimate a depăşi, la un singur plătitor, plafonul anual de 22.800 lei, CAS se va reţine de plătitor

 Contribuabilul are posibilitatea de a rectifica oricând declaraţia privind veniturile estimate până la termenul de plată  (până la 15 martie a anului următor)

Platile se pot face oricand pana in 15 martie a anului 2019 pentru 2018.

CASS- reglementari pe tipuri de venit

 CASS se va datora în funcţie de veniturile estimate a se realiza în anul curent, cumulat, din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, asocieri, activităţi agricole, investiţii şi alte surse:

dacă venitul net estimat a se realiza, din sursele menţionate mai sus, pentru anul curent  ≥ 22.800 lei – datorează CASS la salariul minim brut pe ţară (anual 10% * 1.900 lei * 12 luni).

-dacă venitul net estimat pentru anul curent  < 22.800 lei – nu este obligatorie plata CASS (se poate asigura opţional). Totuşi, în situaţia în care în anul viitor, odată cu depunerea declaraţiei finale, se constată depăşirea plafonului atunci se datorează CASS conform lit. a).

Pentru venituri mai mici de 22800lei persoanele fizice pentru a fi asigurate in sistemul de sanatate pot opta pentru plata contributiei astfel

-dacă depun declaraţia până la termenul legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii acesteia

dacă depun declaraţia după termenul legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei, înmulţită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declaraţiei, inclusiv luna în care se depune declaraţia.

Calitatea de asigurat in sistemul de sanatate se va dobandi de la data depunerii declaratiei .

Atat pentru CAS cat si CASS nu se vor mai emite decizii de impunere , va functiona practic un sistem de autoimpunere.

Masuri tranzitorii pentru veniturile realizate in 2017:

-pentru veniturile aferenta anului 2017 organul fiscal va emite decizie de impunere pe baza declaratiei

-in locul declaratiei 200 si 201 se va depune declaratia unica pana in 15 iulie.

 [:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut