Intreprinderea individuală nu este persoană juridică!

Intreprinderea individuală nu este persoană juridică!

Tot mai multe întrebări am primit în ultimul timp dacă o întreprindere individuală are personalitate juridică. Este importantă această diferenţiere mai ales că în ceea ce priveşte cuantumul anumitor contravenţii diferă în funcţie de persoana care este sancţionată.

Potrivit ştirilor juridice, această situaţie a fost stabilită în practica judiciară.

Într-un caz practic prin procesul-verbal de contravenție  întocmit de agentul constatator BF, având funcția de polițist local din cadrul DGPL C-N, Direcția Inspecție și control, petenta C V. L Întreprindere Individuală a fost sancționată contravențional cu amendă minimă în cuantum de 400 de lei, în baza art. 74 și 73 pct. 1 lit. a) din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață. 

Instanța reține că agentul constatator a indicat în mod greșit în cuprinsul procesului-verbal de contravenție că sancțiunea aplicabilă ar fi cea prevăzută de art. 74 rap. la art. 73 pct. 1 lit. a) din OG nr. 99/2000. Așa cum rezultă din art. 74 din OG nr. 99/2000 sancțiunile prevăzute la art. 73 se pot aplica și persoanelor juridice, caz în care limitele minime și maxime ale amenzilor se dublează.

Instanţa a stabilit că întreprinderea individuală sancționată în prezenta cauză nu este o persoană juridică în sensul art. 74 de mai sus, nefiindu-i aplicabile dispozițiile art. 74, precum și limitele de amendă prevăzute de acest articol.

Astfel, nefiind atribuit prin această lege un înțeles de sine stătător noțiunii de „persoană juridică”, trebuie avute în vedere dispozițiile Codului Civil, precum și OUG nr. 44/2008 pentru a verifica în ce măsură întreprinderea individuală este persoană juridică.

Potrivit legislaţiei, art. 188 C.civ. sunt persoane juridice entitățile prevăzute de lege, precum și orice alte organizații legal înființate care, deși nu sunt declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condițiile prevăzute la art. 187.

În acest sens, întreprinderea individuală nu a fost declarată prin lege persoană juridică, ci, dimpotrivă, în conformitate cu art. 22 și 23 din OUG nr. 44/2008 întreprinderea individuală nu dobândește personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerțului, iar întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerțului.

Astfel, față de cele de mai sus, reține că nu sunt aplicabile petentei dispozițiile privind sancționarea persoanei juridice, iar, pe cale de consecință, limitele de amendă nu sunt cele indicate în procesul-verbal de contravenție (de la 400 la 1000 de lei), ci sunt aplicabile dispozițiile de sancționare prevăzute pentru persoanele fizice, respectiv art. 73 pct. 1 lit. a) din OG nr. 99/2000, amenda putând fi stabilită între 200 de lei și 500 de lei.

Însă, simpla reținere a art. 74 din OG nr. 99/2000 nu poate să ducă la anularea procesului-verbal, având în vedere că, în concret, amenda aplicată petentei în cuantum de 400 de lei se încadrează în limitele prevăzute de lege pentru sancționarea persoanei fizice (200 de lei – 500 de lei).

De reţinut!

Întreprinderea individuală nu a fost declarată prin lege persoană juridică, ci, dimpotrivă, în conformitate cu art. 22 și 23 din OUG nr. 44/2008 întreprinderea individuală nu dobândește personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerțului, iar întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerțului.

Acest articol Intreprinderea individuală nu este persoană juridică! a fost publicat prima data pe Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare.

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut