[:ro]A fost reglementata obligatia acordarii asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impozitul pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice[:]

[:ro]A fost reglementata obligatia acordarii asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impozitul pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice[:]

[:ro]Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1938 din 26 aprilie 2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice (Monitorul Oficial nr. 399 din 9 mai 2018)

https://bitm.ro/wp-admin/post.php?post=24227&action=edit

OUG 18/2018 – Reglementarea Declaratiei Unice up date D 212

     

In conformitate cu  Legea 227/2015 privind  Codul  fiscal, organul fiscal local (PRIMĂRIILE) în colaborare cu organul fiscal central (ANAF) acordă asistenţă în vederea completării şi/sau depunerii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în localitatea în care îşi are sediul organul fiscal local şi nu există o unitate teritorială a A.N.A.F.

Organul fiscal central (ANAF) are obligatia ca in 15 zile de la incheierea anului fiscal sa intocmeasca şi sa transmita fiecărei primării lista cu persoanele domiciliate în respectiva localitate, despre  care conform informaţiilor existente în bazele de date ANAF se preconizează că au obligaţia de a depune declaraţia unică,

Cei care trebuie sa depuna formularul sunt contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor,silvicultura si piscicultura, venituri din activităţi agricole (peste anumite valori) impuse la norme de venit

După primirea listelor, primăriile informează ANAF în situaţia în care apreciază că nu dispun de mijloacele tehnice necesare asigurării asistenţei (echipamente, conexiune la ExtranetMFP). Totodată, primăriile vor stabili persoana/persoanele desemnate pentru acordarea asistenţei, lista comunicându-se către ANAF, dar şi contribuabililor prin afişare la avizierele şi pe site-ul primăriilor.

Cred ca va fi destul de dificila instruirea personalului primariilor, tinand cont de faptul ca pentru a completa corect declaratia trebuie cunostinte solide de fiscalitate si contabilitate.

Instruirea persoanelor se va face de catre ANAF conform unui plan in cadrul primariilor dar nu neaparat

Nu am inteles care sunt criteriile dupa care se selecteaza persoanele care vor colabora cu primariile si daca sunt din cadrul MF sau pot fi profesionisti.

ANAF va stabili lista cu persoanele care vor colabora cu primăriile, precum şi un calendar în care aceste persoane se deplasează la primării, astfel încât cel puţin o zi pe săptămână, la fiecare primărie, să fie prezent un funcţionar ANAF, în perioada 15 mai – 15 iulie 2018.

La nivelul fiecărei primării se vor organiza întâlniri cu contribuabilii în vederea informării acestora cu privire la modalitatea de completare şi transmitere a declaraţiei unice. Daca intalnirile vor colective modul de asimilare a informatiilor va fi mai dificil.

Conform art.6 din OMFP „indrumarea si asistenta in vederea completarii si/sau depunerii ,precum si transmiterii declaratiei unice” organul local(respectiv primariile) in colaborare cu organul central(ANAF) vor asigura contribuabilor urmatoarele servicii:

  • asistenţă privind modul de completare a declaraţiei unice;
  • asistenţă cu privire la înregistrarea în „Spaţiul Privat Virtual”;
  • asistenţă in vederea transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice;
  • depunerea declaraţiilor unice în format hârtie (aceste declaraţii urmează a fi predate periodic de reprezentantul primăriei către reprezentatul ANAF),acestea se vor inregistra in Registrul special pus la dispozitie de ANAF
  • Declaratia unica este pusa gratuit la dispozitia contribuabilului

[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut