[:ro]Ce se intampla cu banii din contul pentru contribuţia asigurătorie pentru muncă[:]

[:ro]Ce se intampla cu banii din contul pentru contribuţia asigurătorie pentru muncă[:]

[:ro]Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1281 din 18 mai 2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora (Monitorul Oficial nr. 460 din 5 iunie 2018)

La unităţile Trezoreriei Statului se deschide contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.47.03.00 “Sume din contribuţia asiguratorie pentru muncă în curs de distribuire”, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor,in ele incasandu-se contributiile.

In Codul de Procedura Fiscala  articolul 165- Ordinea stingerii obligațiilor fiscale, se arata modul de distribuire a sumelor care sunt incasate in acest cont.

“(1) Dacă un debitor datorează mai multe tipuri de obligații fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate obligațiile, atunci se stinge obligația fiscală pe care o indică debitorul, potrivit legii, sau care este distribuită potrivit prevederilor art. 163, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea ordine:

a) toate obligațiile fiscale principale, în ordinea vechimii, și apoi obligațiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii;

b) obligațiile cu scadențe viitoare, la solicitarea debitorului.”

Sumele plătite de contribuabili în contul de mai sus se distribuie de către organul fiscal central potrivit legii, astfel:
a)        15% se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
b)        20% se face venit la Bugetul asigurărilor pentru şomaj;
c)        5% se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
d)        40% se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;
e)        20% se face venit la bugetul de stat.

[:]

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut