Ar putea fi introdusă o nouă declaraţie fiscală!

Ar putea fi introdusă o nouă declaraţie fiscală!

Pentru remedierea situaţiilor în care plătitorul de venit a reţinut la sursa un impozit pe venit în cuantum mai mare decat cel legal datorat şi pentru facilitarea restituirii acestor sume, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a supus dezbaterii publice un Proiect de ordin pentru introducerea Formularului 110 “Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă”.

Astfel, conform Codului de procedura fiscală, în situaţia în care plătitorul a reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, restituirea acestuia se efectuează de către platitor, la cererea contribuabilului depusă în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea.

Potrivit ştirilor juridice, începând cu anul 2014 s-a prevăzut că pentru impozitul pe venit reţinut la sursa care se regularizează plătitorul nu depune declaraţie rectificativa, fapt ce a condus la o practica administrativa neunitară cu privire la restituirea impozitelor cu reţinere la sursă.

Începând cu anul 2016, noul Cod de procedură fiscală prevede că sumele restituite de către plătitor se regularizează de către acesta cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea prin depunerea unei declaraţii de regularizare/cerere de restituire. Declaraţia de regularizare/cererea de restituire poate fi depusă şi ulterior, în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea.

Declaraţia de regularizare nu a fost introdusă până la aceasta dată astfel că, printr-un proiect de ordin se propune introducerea formularului 110 “Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă”. Formularul cuprinde informaţii privind regularizarea sumelor datorate la bugetul de stat cu sumele restituite beneficiarilor de venit, aferente unei perioade fiscale: suma datorată în perioada de raportare, suma restituită beneficiarului de venit, suma rămasă de plată/de recuperat.

Conform proiectului formularul se depune de plătitorii de venituri pentru perioada fiscală în care a avut loc restituirea sumelor către beneficiarii de venit, având tot odata şi rolul unei cereri de restituire în conformitate cu prevederile art. 170 din Codul de procedura fiscală, în situaţia în care, în urma regularizării rezultă diferenţe de recuperat de la bugetul de stat.

În cazul restituirii sumelor către beneficiarii de venit plătitorul are obligaţtia de a corecta, dacă este cazul, declaraţiile informative corespunzătoare regularizării efectuate.

Acest articol Ar putea fi introdusă o nouă declaraţie fiscală! a fost publicat prima data pe Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare.

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut