S-a introdus obligativitatea ca unele declaraţii să fie depuse doar online!

S-a introdus obligativitatea ca unele declaraţii să fie depuse doar online!

Autorităţile fiscale îşi doresc să simplifice procedura de depunere a declaraţiilor, iar în acest sens, recent, în Monitorul Oficial nr. 649/2017 a fost publicat Ordinul nr. 2326/2017 privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă.

Noutatea legislativă prevăzută mai sus introduce obligativitatea depunerii doar online a mai multor declaraţii.

Care sunt declaraţiile care se vor depune obligatoriu online?

Ordinul stabileşte că următoarele declaraţii fiscale se transmit obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

 • Formular 100 – “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
 • Formular 101 – “Declaraţie privind impozitul pe profit”;
 • Formular 120 – “Decont privind accizele”;
 • Formular 205 – “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”;
 • Formular 207 – “Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”;
 • Formular 208 – “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”;
 • Formular 300 – “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
 • Formular 301 – “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”,;
 • Formular 307 – “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;
 • Formular 311 – “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
 • Formular 390 VIES – “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”;
 • Formular 394 – “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”;
 • Formular 710 – “Declaraţie rectificativă”.

Menţionăm că declaratiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Atenţie! Prevederile menţionate mai sus se aplică începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018.

Acest articol S-a introdus obligativitatea ca unele declaraţii să fie depuse doar online! a fost publicat prima data pe Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare.

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Sari la conținut